Stress Release forløb


Stress Release forløb med 3 dobbelte sessioner

Med 3 intense, dybe og personlige sessioner, anviser jeg dig en vej ud af stress. Vejen til at forløse den spænding og den energi, der potentielt ligger bundet i din krop og i dit sind.
Sessionerne er bygget op med en god balance mellem samtaler og massageterapi.
Stress har nemlig altid et psykisk og et fysisk udtryk.
Vi kommer med andre ord hele vejen rundt.
Jeg har selv mærket store personlige omkostninger med stress. Og den personlige stress historie er i dag en stor drivkraft for mig til at hjælpe andre, der er ramt af stress .
Jeg har stor faglig erfaring med stress behandling.
Med baggrund i mine personlige og faglige kompetancer omkring stress har jeg sammensat et Stress Release forløb med 3 sessioner opbygget med en ramme af typiske og velkendte stress årsags-sammenhænge.
Indenfor disse rammer vil sessionerne udfolde sig i den retning, hvor du personlig har dine udfordringer.

Jeg ser frem til at møde dig.
Du er velkommen.Stress og dit indre barn

Stress har rødder helt tilbage til din barndom, hvor du helt ubevidst brugte visse tilpasnings-strategier for at få den opmærksomhed og den anerkendelse du som helt lille havde brug for.
Disse strategier gjorde således, at du gemte visse sider af dig selv væk. Der var med andre ord sider af dig selv du ikke ville acceptere.
Du fik samtidig en oplevelse af at du skulle være på en bestemt måde for at blive accepteret af dine nærmeste.
Du fik en forståelse for at accept og anerkendelse var noget der kom udefra under visse betingelser.
Denne forståelse kan i dit voksne liv gøre at du – i din higen efter anerkendelse udefra – ender i stress.

I den efterfølgende massageterapi vil vi naturligt tage fat i din egen rummelighed og accept af dig selv.
De indsigter du har fået fra samtale sessionen, hjælper vi hinanden med at omforme til en affirmation, som du med fordel aktivt kan bruge i dit indre arbejder på briksen.
Massagen vil i sit udtryk være blid og rummende med dit hjerte chakra i fokus.


Stress og din betragtningsvinkel

Langt hen ad vejen er det dig selv, der skaber den verden du ser.
Når du eksempelvis ser noget eller nogen i dine omgivelser, der irriterer dig, så er din egen perception du ser.
Verden er som verden er – det er svært for den enkelte at ændre på.
Du kan derimod ændre dit syn på verden – ændre din betragtningsvinkel.

For at ændre betragtningsvinkel kræver det, at du er vågen og er bevidst om dit indre følelsesliv.
Denne session er således en bevidstgørelseproces, hvor du får indsigt i dit eget indre liv.

Solar plexus er i fokus i den efterfølgende massageterapi. At møde de følelser der opstår – øjeblik for øjeblik uden at holde fast i den energi følelserne fører med sig. Med andre ord lader du – i det nærværende øjeblik – følelserne brænde op i solar plexus ilden, så du er klar og åben til det næste øjeblik.


Stress og dine grænser

Grænsesætning kan ofte være et udviklingspotentiale for den stressramte.
At gå ud over sine egne grænser i bestræbelserne efter anerkendelse kan føre til stress.
Vi arbejder i denne session hovedsageligt med udtryk, udfoldelse og grænsesætning.
I mange tilfælde kan du have svært ved at kommunikere klar og tydeligt i forhold til dine egne behov.
Tager du din plads her i livet? Hvis du siger ja til dig selv, hvad siger du så til dine omgivelser?

Hals chakraet er her omdrejningspunktet i massageterapien. Halsen er ofte betegnet som en tærskelvogter, hvor din egen tilbageholdthed kan være hæmsko for et sundt energiflow.