Åndelig vejledning


Hvad kan jeg – som åndelig vejleder – tilbyde dig?

Jeg forsøger altid at have naturen med som vidne i mit møde med dig.
Derfor vil jeg foretrække at vi mødes i naturen – så vidt muligt.
Naturen har en evne til at rumme alt. Naturen giver sig ikke ud for at være andet end det den er.
En fisk svømmer frit i en sø. Den er bare en fisk – uden at være optaget af hvordan en fisk skal være.
En fugl flyver frit i luften. Den er bare en fugl – uden at være optaget af hvordan en fugl skal opføre sig.
Et menneske reflekterer meget over hvordan det er at være menneske.
Et menneske er optaget af at sammenligne sig med andre.
Et menneske er optaget af at tilpasse sig og lave sig om.

Det kan sammenlignes med at fisken bliver optaget af at være fugl.
Og fuglen bliver optaget af at være fisk.
Sådan er det heldigvis ikke i naturen.
Naturen er bare. Og det er det der gør den så healende.

Kærligheden er som naturen. Rummende, allesteds nærværende og frit svævende.
Kærligheden er den inderste sandhed du mærker, det inderste du er.
Jeg vil hjælpe dig med at finde ind til din inderste væren.
Jeg slår følge med dig på din livsvej og overlader det herefter til dig selv at gå de sidste skridt.
For jeg kan kun guide dig i en retning. Du skal selv gå skridtene – sammen med det guddommelige i dig.

Stilheden er tilstede overalt. Selv i den travleste storby.
Stilheden findes nemlig dybt i dit inderste væsen.
For det moderne menneske kan det være svært at finde stilheden, og derfor er naturen et rigtig godt sted at søge hen.
Stilhed i naturen resonerer i dig og vækker din længsel efter at finde tilbage til stilheden i dig.
Jeg inviterer dig til at være i stilhed i perioder. At være sammen i stilhed bringer uendelig meget mere dybde ind i samværet end samtalen.


Min baggrund for at være din åndelige vejleder

Jeg har de sidste år arbejdet intens med det åndelige og det spirituelle.
Gennem det spirituelle værk Et Kursus i Mirakler har jeg arbejdet med åndelige universelle temaer på daglig basis.
Jeg har været på 10 dages Vipassana stilheds – og meditationsretreat i Sverige
Meditativ praksis i mere end 10 år
Undervist og vejledt i meditation
Gennem min uddannelser på ID Academy har jeg været igennem moduler i Sjælens Mørke Nat, Dødsceremoni, selvindsigtsretreat, rebirthing mm.
Jeg har i en længere periode dyrket shamanistiske ceremonier som:
Ude-sittings, trommedans, svedhytte, vision quest
Jeg har vandret Camino Francais to gange – hver af en måneds varighed, Camino Norte en gang – en måneds varighedKærlighed contra Frygt

Vil du leve et liv i kærlighed eller et liv i frygt?
Sand kærlighed kender ikke til frygt.
Når du måske alligevel mærker frygt, angst eller bekymring af og til, så betyder det ikke, at du så ikke er et kærligt menneske.
Frygten, angsten, bekymringerne kommer dybest set fordi du på et tidspunkt – som en strategi til at få accept og kærlighed fra dine primære omsorgsgivere – har fraspaltet en del af dig selv.
Denne fraspaltede side betragter du som “ikke ok” og dermed har du vendt en del af dig selv bort fra kærligheden.
Den dybeste menneskelige frygt er netop forladthedsfølelsen. At være ensom og udenfor.

Dit virkelige problem er, at du identificere dig så kraftig med denne “ikke ok” side.

Det er som sagt dig selv, der har lavet denne fraspaltning. Det er således en psykologisk konstruktion – en overbevisning eller en tro – som du holder fast i.

Har du villigheden til at ville se dig selv på en anden måde?
Og dermed leve et liv i sand kærlighed?


Åndelig praksis

Det primære er det du I hjertet elsker.
Det guddommelige.
Alt andet – bl.a. dine tanker, dine følelser – er sekundært.

Kontakten til det guddommelige er som at så nogle frø.
Dit ansvar er at vande, således at frøene kan vokse i dit liv.
I stedet for at være optaget af dit følelseslivet, så vær optaget af at vande dit hjertes grund.
Det er ren væren.

Alle følelser er til for, at du som ren væren indfinder dig i dem.
Det er vigtigt for at kunne brede oplevelsen af at være hjemme i ren væren ud til hverdagslivet.
Det kan give dig en  fornemmelse af at være hjemme i dig selv, hvor der også kan være svære følelser tilstede.

Det guddommelige – du elsker – er ikke afhængig af hvilke følelser du har.

Det er frit svævende.Tilgivelse

Tilgivelse er at se det du opfatter fra en anden betragtningsvinkel.

Du kan måske være frustreret over en ven, kæreste, partner.
Du ser denne person som årsag til dine frustrationer.

Der er imidlertid intet uden for dig, der kan give dig fred.
Fordi alt hvad du ser ude i verden – psykologisk set – er et spejl på dit indre.
Årsagen til din frustration har således rod i dit eget indre.
Du kan bruge personen, der triggede din frustration, som en hjælp til selvhjælp.

Hvis du ændre betragtningsvinkel og ser på personen med milde øjne, så vil du samtidig se på dig selv med mildere øjne.
Når du ser lyset i denne person, hjælper han/hun dig med, at du kan træde ud i lyset.
Det er sand tilgivelse.

Tilgivelse udøvet på denne måde er det eneste du behøver, for at leve et liv i evig fred og glæde.