Parterapi


Kærlighed og hjertemod

Min motivation til at hjælpe jer med jeres udfordringer som par er den simple grund at kærligheden er alt der er.
Vi er kærlighed – og intet andet.
Udfordringen er, at vi i vores menneskelighed beskytter os mod at blive såret. Vi bliver bange, og derfor beskytter vi os. Tager afstand. Lukker i, lukker ned.
Jeg vil hjælpe jer med at åbne. Jeg vil hjælpe jer med at have hjertemod til at stå åben og sårbar i det der er. Uanset om det er smertefuldt, uanset om impulsen umiddelbart er at søge beskyttelse bag forsvarsværker.
Jeg vil hjælpe jer med at slippe på gamle historier, slippe snærende overbevisninger, slippe forestillingen om at tingene skal være på en bestem måde, for at lykken og freden indfinder sig.
Jeg vil hjælpe jer ind i kærligheden.

Kærlighedssprog

Vi har som mennesker forskellige kærlighedssprog. Nogle mennesker kan allerbedst lide fysiske berøringer og deres kærlighedsbeholder bliver fyldt ved at blive berørt fysisk.
Det er imidlertid ikke alle, der kender sin partners kærlighedssprog, og derfor er det vigtigt at italesætte dette, at være åben og fortælle partneren om behovene.
Det er et meget oplagt emne at tage med i parterapi. Hvad er dit kærlighedssprog? Og hvad er din partners?
De 5 kærlighedssprog:

  • Tid sammen
  • Fysisk berøring
  • Anerkendelse
  • Gaver
  • Tjenester

Samtaletyper

For enkelthedens skyld er der to hoved samtaletyper:

  • Sandhedssamtaler
  • Perspektivsamtaler

Sandhedssamtaler

Hvis I er fokuserede på at få ret i en samtale, så kan stemningen bliver meget skarp og hård.
Selve indgangsvinklen til denne samtale – som nok bedre kan betegnes som en diskussion – er at du har ret og din partner har uret, og det drejer sig derfor for dig om at argumentere for dit standpunkt således at modparten til sidst ændre mening eller holdning. Du får ret. Din partner for fred. Men bagved kan der godt ligge en irritation, som ikke bliver italesat.

Hvis I som par for eksempel stod på hver sin side af dette liggende tal og skulle fortælle hinanden om hvad I så, så ville den ene sige at det var et 6-tal og den anden ville sige at det var et 9-tal.
Hvis dette var en sandhedssamtale, så ville I kunne diskutere i en uendelighed uden at blive enige.
Perspektivet er afgørende for jeres standpunkt.

Perspektivsamtaler

Perspektivsamtaler drejer sig om dialog, om at udveksle synspunkter og om at have respekt for hinandens meninger.

Her er udgangspunktet for samtalen at vi kan have hver sin mening og at vi er nysgerrige omkring den andens holdninger og meninger.

For nogle par kan det være en svær øvelse pludselig at skulle ændre samtaletype fra overvejende sandhedssamtaler til at begynde at have perspektivsamtaler.
Derfor er det godt at øve i parterapi.


Smid kapperne – de er forsvar, der forhindrer hjertekontakt.

Noget af det jeg er opmærksom på i jeres parforholdsrelation, er jeres forskellige behov for at beskytte jer selv – hver i sær. Vi kan kalde det beskyttelseskapper – eller bare kapper. Disse kapper forhindre jer i at møde hinanden i hjertekontakt.
Det er essentiel for jeres forhold at I – i hvert fald af og til – fornemmer en god hjertekontakt med hinanden.


Opmærksomhed på jeres kapper

Det er helt naturlige menneskelige mekanismer, der går i gang når vi prøver at beskytte os selv fra omverdenen. Allerede i vores opvækst gjorde vi brug af disse forsvarsstrategier. I parforholdet vil du typisk tage den samme kappe på, som du i din barndom var vant til at tage på.

Jeg hjælper jer med at blive bevidste om disse kapper. jeg hjælper jer med at se den oprindelige gode intention med at tage kappen på. Jeg hjælper jer samtidig med at indse de uhensigtsmæssigheder der er ved kappen.
Det kan være en a-ha oplevelse for jer hver især at få øje på jeres kapper.
Vi vil sammen prøve på en lidt humoristisk måde at give jeres kapper navne. Det kan være: Offeret, bødlen, den stolte, den kolde, krigeren, perfektionisten, den ambitiøse, fejlfinderen osv.Kommunikation

Det kan være ufattelig svært – især for to mennesker der i et parforhold er følelsesmæssigt forbundne – at kommunikere på en hensigtsmæssig måde.
Der er mange måder at kommunikere på, så for at gøre det lidt simpelt, så vil jeg her nævne to forskellige måder. De to kommunikationsmetoder, der er diametrale modsætninger, har taget navn efter to dyr, der på hver sin måde repræsenterer en måde at kommunikere på.
De to måder hedder: Girafsprog og Ulvesprog.


Ulvesprog

Ulven kan være aggressiv og angribende og har derfor lagt navn til ulvesproget, hvor du peger fingre ad den anden på en aggressiv og angribende måde.

Vil du hellere ha ret end være lykkelig?
Hvis du svarer ja til dette spørgsmål, så skal du holde dig til ulvesprog.
På ulvesprog er der meget fokus på ret og uret, på at finde fejl, på straf og belønning. Og ved at vække skam, skyld eller angst hos modparten, prøver vi ad den vej, at opnå det vi ønsker


Girafsprog

Girafsprog er opkaldt efter giraffen fordi giraffen har et meget stort hjerte – og hjertet er ofte symbol for empati, medfølelse og fred. Giraffen har samtidig en lang hals, der gør at den har et stort overblik og kan se tingene fra et større perspektiv.

Girafsproget er opbygget i 4 steps:

FAKTA “…når jeg ser, at du kommer 1 time senere end aftalt……”
FØLELSER “….bliver jeg frustreret………”
BEHOV “…..fordi jeg har behov for at kunne planlægge min tid…..”
ANMODNING “…så er du villig til fremover at skrive, hvis du er forsinket….”

Med disse 4 steps bliver du på egen banehalvdel. Du tager ansvar for hensigten med din kommunikation.
Du tager ansvar for hvordan du tolker FAKTA og de tilhørende tanker.
Du tager ansvar for dine FØLELSER og tør stå ved at du har disse følelser.
Du tager ansvar for dine BEHOV og dermed tager du ansvar for hvad der gør dig lykkelig.

Vil du og din partner gerne lære girafsprog, så er I velkomne til parterapi hos mig.