Essentiel Massage


Essentiel Massage inkluderer chakra og balancering

Nordlys Essentiel Massage er alle berøringsmassager med åbning af chakraer og energibalancering. Inspirationen kommer fra Tibet, og massagen kan også kaldes Tsa Lung. Tsa Lung handler overordnet set om udrensning af karma.


Er Essentiel Massage noget for mig?

  • Ønsker du noget dybere end almindelig wellness massage?
  • Ønsker du at lære dig selv bedre at kende på et dybt plan?
  • Er du klar til og har du mod på at se på dine indre mørke sider?
  • Ønsker du forvandling, for at få kontakt med dit inderste?
  • Er du åben overfor at sætte gang i din spirituelle udviklingsproces?

Kan du svare ja til et eller flere af disse spørgsmål, så book en tid
Essentiel Massage temaer

Du trækker et kort med et tema. På kortet kan du se hvilke chakraer der er i fokus for de forskellige temaer.

Jeg tilbyder Nordlys Essentiel Massage med følgende 5 temaer:

Friskhed og mod

Her er omdrejningspunktet hjertechakraet.
Det er en massage der er god til dig, der føler at glæden er sløret til af sorg, selvfornægtelse eller stædighed.
Du vil kunne få en fornemmelse af at se alting med friske og nysgerrige øjne. Det er som en genfødsel fyldt med barnlig lykke.

Hemmelig forvandling

Hovedvægten er her på chakraerne rod, hara og hjerte.
Det er til dig, der føler, at du er fanget i en tung livssituation med frustrationer, nag, skyld, usikkerhed og fiksering.
Med denne massage vil du kunne få oplevelsen af, at det tunge bliver transformeret til en lettere tilgang til livet. “Det er som det er”

Integration og sensualitet

Fokus i denne essentielle massage er renselse af de indre energi kanaler.
Der er i den tibetanske tradition 3 indre energi kanaler parallelt med rygsøjlen.
På den højre side er den maskuline kanal, der symboliserer færdigheder, målrettethed, evner og udtryk. Den maskuline kanal kan forstyres af vrede, irritation og afvisning.
På den venstre side er den feminine kanal, der symboliserer visdom og rummelighed. Den feminine kanal kan forstyres af begær, holden fast og afhængighed.
I midten er centerkanalen. Herfra kommer sand tillid samt åben og klar bevidsthed. Den kan forstyres af uvidenhed, tvivl og mangel på kontakt til din inderste essens.

Udrenselsen af de 3 energikanaler sker ved at kontakte alle chakra med særligt fokus på de op og nedadgående forbindelser mellem chakraerne.
Du vil kunne få fornemmelsen af en dyb balance mellem det maskuline og det feminine i dig.


Fred og varme

Solar plexus er det chakra der er i centrum i denne massage.
Det er for dig, der gang på gang har følelsen af at blive overmandet af følelser igen og igen.
Det er for dig der har svært ved at slippe en følelsesmæssigt svær situation. Følelserne bliver bare hængende.
Det er for dig der har svært ved at give slip.
Du vil med denne massage kunne få fornemmelsen af at dit essentielle behov for fred er vigtigere end vanesindets begær efter det materielle.
Du vil få en fornemmelse af frihed. Frihed til at bruge din essentielle vilje til det du brænder for.

Udtryk og udfoldelse

Denne massage har hals chakraet som omdrejningspunkt.
Det er for dig, der af og til har svært ved at udtrykke dig klart.
Det er for dig, der føler at kommunikation med andre tit går i hårdknude.
Og det er for dig, der måske mærker nogle kunstige begrænsninger i din udfoldelse.
Du vil kunne opnå at blive tydeligere og mere ægte, når du har kontakt med dit essentielle jeg.
Du vil kunne få en dyb fornemmelse af at tage din plads her i livet.
Du vil kunne få et klarer udtryk, såsom : “Her er jeg” /”Here I am”Valget er dit

Uanset hvilken af Nordlys Essentiel Massage formerne du vælger, vil jeg gøre mit yderste for at du føler dig støttet og guidet gennem hele forløbet.

Sessionen vil blive indledt med en lille øvelse med 9 rensende åndedræt
Herefter er der en samtale, der er med til at tune ind på selve massage sessionen. Samtalen tager udgangspunkt i en række værdier, begreber, og følelser, der er knyttet til netop den valgte massage form. Jeg læser et ord/en sætning op ad  gangen. Din opgave er at reflektere og associere over ordene. Du vil således bevæge dig ind i en stemning og en sindstilstand, der er med til at gøre massagen endnu mere virkningsfuld.