Tusind tak for året der gik. Godt nytår!

Tusind tak for det gamle år.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de mennesker, jeg har haft kontakt med i 2017.  Klienter, samarbejdspartnere, kollegaer, venner og familie. Det er med hjælp fra Jer, at jeg nu kan se tilbage på et 2017 med mange positive oplevelser.

Nye lokaler

Samtaleterapi
Massageterapi

En af de helt store ting for mig dette år var, da jeg i September flyttede min praksis fra min private bolig til Østergade, Silkeborg. En flytning fysisk på mindre end end 700 meter. Arbejdsmæssigt har det imidlertid være en meget stor forandring. Lokalet er stort nok til at kunne rumme både samtale- og massageterapien. Det har givet nogle klare fordele i forhold til chakra behandlinger, hvor samtaleterapi og massageterapi kombineres.

Nordlys Massageterapeut

I maj blev jeg færdiguddannet massageterapeut på Nordlys Massageinstitut.
Det har været en meget berigende uddannelse, hvor jeg bl.a. er blevet meget klogere på sammenhængene mellem krop og psyke. Uddannelsen som massageterapeut på Nordlys består – ud over selve massageuddannelsen – også af en personlig uddannelse i meditation. Krop og psyke bliver således koblet sammen med spiritualitet. Jeg finder det vigtigt, at jeg som behandler, kender mig selv – i krop, psyke og sjæl.

Certificeret Nordlys Massageterapeut

Senere i efteråret færdiggjorde jeg en efteruddannelse i anatomi og fysiologi.
Denne efteruddannelse er et vigtigt skridt frem mod en certificering som RAB – Registreret Alternativ Behandler.

ID Life Coach og Psykoterapeut MPF

Jeg har efterhånden 7 års erfaring i samtaleterapi.
Det individuelle møde, hvor jeg sammen med klienten dykker ned og arbejder med det der er svært, giver mig en følelse af meningsfuldhed. Dét at kunne følge en klients udvikling i et samtaleforløb er en gave for mig. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg på den måde kan hjælpe et andet menneske.
I samtaleterapi bruger jeg forskellige virkemidler for at fremme processen.
Et virkemiddel kan være at klienten placerer sig forskellige steder på gulvet. Hvert sted repræsenterer måske en delpersonlighed i klienten. Det kan være “den indre kritiker”, “perfektionisten” eller “offeret”. Ved på den måde at bruge gulvet kan klienten lettere blive bevidst om sine forskellige delpersonligheder. Bevidstgørelsen er en forudsætning for forandring.
Jeg laver også ofte guidede meditationer med mine klienter som afslutning på en session – guidningen kan have udgangspunkt i tematikker fra sessionen. Meditation kan således – ud over at skabe indre ro – være med til at integrere de indsigter som klienten har fået i løbet af samtale.

Parterapi

I 2017 har Maggi og jeg virkelig udviklet os som parterapeuter.
Vi har sammen et koncept omkring parterapi, der er helt unikt og det har vi stille og roligt udviklet i løbet af året.
I april inviterede vi til vores første info aften omkring parterapien. Og det er helt sikkert ikke sidste gang vi har lavet et sådant arrangement.
Hele processen omkring denne infoaften har gjort os skarpere på vores koncept, til gavn for de mange par vi efterfølgende har haft i parterapi.
Vi lavede flere videoer i årets løb, der skulle være med til at tydeliggøre overfor par i krise, at der er en vej ud ad krisen, og at parterapi er en farbar vej.
Her er et lille “fraklip” fra en af videoerne, der viser at det ikke altid er lige seriøst 🙂

Maggi og Morten “Fraklip”

 

Velkommen nytår.

Der hører et nytårsforsæt med til fejring af nytåret.
Jeg vil i 2018 gerne certificeres som RAB. Med denne certificering kan du med en sundhedsforsikring vælge mig som behandler.

Hvor går du dig hen i 2018? Hvad er dit nytårsforsæt?
Uanset hvorhen du går, ønsker jeg dig et godt og lykkebringende nytår.