Terapi der åbner og forløser – Holotropisk Åndedrætsterapi

Holotropisk Åndedræts Terapi

 

terapi der forløser

Terapi der åbner og forløser.

Stanislav & Christina Grof har skrevet denne super spændende bog om Holotropisk åndedræts terapi.
Hvad er holotropisk åndedræts terpi? , ville mange nok spørge.
Holotropisk er et ord som Grof ægteparret selv har opfundet. Og ordet består af “Holo” som kommer fra det græske ord holos, der betyder hel. Og “tropisk” som kommer fra trepien, der betyder “hen imod”. Med andre ord betyder Holotropisk: Hen imod helhed.
Og det er også meget rammende for den metode, der er beskrevet i bogen. Metoden anviser en vej til at åbne op for andre bevidshedstilstande. Og dermed blive mere “hel”.
I vores normale bevidsthedstilstand har vi erindringer om vores barndom fra ca. 3-5 års alderen. Og når man i traditionel samtaleterapi arbejder med sår fra barndommen er det materiale fra klientens normale bevidsthed der typisk bringes op i terapien. I den holotropiske åndedræts terapi åbnes op for erindringer fra tiden i fosteret samt selve fødselprocessen. Disse erindringer kan være traumatiske og en åbning og en forløsning af sådanne traumaer kan skabe dramatiske forbedringer i en klients nutidige dagligdag.
Mange kender måske en nært beslægtet metode der kaldes “rebirthing”. Og denne betegnelse er rammende for hvad der kan ske for den enkelte, der har været  igennem en sådan proces: Du kan få en følelse af at blive genfødt.
Selve teknikken bag åndedræts terapi bygger på at åndedrættet har en selv-helbredende kraft. Åndedrættets særlige helbredende egenskab har været kendt i et utal af kulturer igennem generationer.
Teknikken bygger på hyperventilation hvorved kroppen overiltes. Dette sammen med afspilning af høj musik gør at deltagere i en holotropisk åndedræts terapi session kan genopleve følelser og fornemmelser fra fødslen. Der kan være traumer eller svære følelser forbundet med denne genoplevelse. Ved at forblive i følelserne og gennemleve dem kan de forløses og dette kan være stærkt helbredende.

Jeg har selv været igennem flere “rebirthing” sessioner og jeg kan kraftigt anbefale at prøve det. Den første gang jeg deltog var jeg lidt spændt på hvad det mon var for noget jeg havde kastet mig ud i. derfor var jeg nok lidt tilbageholdende overfor at give mig hen til processen. Ved efterfølgende sessioner var jeg mere fortrolig med processen og kunne give slip. Jeg følte mig virkelig forløst efter sessionerne.

Se www.idacademy.dk hvis du er interesseret i Holotropisk åndedræts terapi.

Se her hvis du er interesseret i terapi hos mig