Stress

Stress på job – Det moderne Traume

Har du stress på job?

Hvis du svarer ja, så læs videre, for der er en vej ud af stress.

Stress har rødder i barndommen

stress på job

Nadja U. Prætorius har i sin bog givet nogle rigtig gode bud på hvorfor der i dag er så meget stress på job og i samfundet generelt. Og hun er meget kontant og direkte i sin kritik af moderne HR ledelse og den evige kamp om at optimere de menneskelige ressourcer.
Som vigtig basis viden for at forstå stress på job beskriver hun barnets personlighedsdannelse og nogle af de forskellige strategier barnet ubevidst vælger i en barndom, der altid i en eller anden grad byder på udfordringer. Hvis et barn ikke bliver mødt som det unikke menneske det er, men i stedet – gang på gang – bliver mødt med afvisninger, lukker barnet ubevidst ned for de sider, der bliver afvist. Barnet skaber således en overlevelsesstrategi, der indbefatter nedlukning af visse sider af sig selv. Og i stedet forsøger barnet at vise de sider af sig selv som omgivelserne værdsætter.
Barnet bliver således styret af ydre værdier og mister mere eller mindre kontakten til sit eget værd.

Vilkårene i barndommen og på moderne arbejdspladser

Nadja sidestiller en ydrestyret udvikling i barndommen med den virkelighed der hersker i mange moderne virksomheder. Her opstiller virksomheden nogle ønskede kompetencer for den enkelte medarbejder. Medarbejderne egne egenskaber bliver nedtonet, og fokus rettes på hvordan medarbejderen kan opnå de ønskede kompetencer. Dette skaber stress. Der er aldrig overensstemmelse mellem medarbejderens kundskaber og de ønskede kompetencer. Og i takt med at virksomhedens mål for vækst øges, øges kravene til medarbejdernes kompetencer ligeledes. Og så kører den negative stress spiral.

Forfatteren har en lang række erfaringer med egne klienter og disse erfaringer deler hun gavmildt ud af.

Alle har et ansvar for stress på job

Slutteligt giver hun udtryk for at den herskende virksomhedskultur er alles ansvar. Vi er hver især ansvarlig for at vi på en eller anden måde har “lullet os selv i søvn” og dermed accepteret tingens tilstand.
Det kræver noget at komme fri af denne stress spiral. Det kræver bevidsthed om at noget bør ændres – bevidsthed om at noget kan være anderledes.

Morten Lund hjælper dig fri af stress

Jeg vil gerne være med til at trække dig fri af stress spiralen.
Se mere om stress terapi hos Morten Lund her