sorgterapi

Sorgterapi – Den nødvendige smerte

Sorgterapi – en bog om den nødvendige smerte

Denne bog er en mesterlig beskrivelse af den nødvendige smerte i forbindelse med tab, sorg og adskillelsesangst. Forfatterne Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick har stor praktisk erfaring med sorgterapi og det skinner tydeligt igennem i hele bogen, hvor de åbent deler ud af deres erfaring bl.a. via meget detaljerede og personlige beskrivelser af konkrete terapi sessioner.

sorgterapi

Teori omkring tilknytning og adskillelse

I starten af borgen gennemgåes teorien for tilknytning og adskillelse i barndommen, hvor de henviser til bl.a. Alice Miller, John Bowlby og Yalom.
Alice Miller udtrykte at tab og traumatiske begivenheder ikke i sig selv sætter sig spor. Det er derimod måden forældrene rummer barnets følelsesmæssige reaktion på tabet eller den traumatiske begivenhed.
Bowlby brugte betegnelsen “den optimale afstand”, for en sund evne for et barn til at være fleksibel i sin afstand til betydende voksne. Han anser en tæt tilknytning til et eller flere mennesker som ligeså basalt og livsvigtigt som mad og drikke. Og har barnet ikke denne tilknytning eller tillid til sin tilknytning, ja så bliver barnet mere forkrampet og rigid, og det kan reagere ved at blive ængstelig og klæbende eller ved at undvige. Denne evne til at have “den optimale afstand” er en stor hjælp i forbindelse med tab senere i livet.
Yalom beskriver de 4 eksistentielle grundvilkår: Døden, aleneheden, meningløsheden og friheden. Og har den enkelte arbejdet med sine eksistentielle grundvilkår, så vil sorgarbejdet – ifølge forfatterne – i forbindelse med eventuelle tab senere i livet være lettere.

Beskrivelse af det egentlige sorgarbejde

Forfatterne beskriver det egentlige sorgarbejde – sorgterapi – på en spændende og nærværende måde, hvor teori og praktiske eksempler flettes ind i hinanden. De fire hoved opgaver i sorgterapi er:

At kunne erkende hvad der er sket og hvad man har mistet
At kunne mærke og gennemleve sorgens grundfølelser som er smerte, ked-af-det-hed og vrede.
At kunne forandre sig ved at lære nødvendige nye færdigheder
At kunne adskille sig og dermed forandre sit bånd til det der var, og kunne reinvestere sin følelsesmæssige energi i nyt liv
Langt de fleste mennesker gennemgår disse 4 opgaver i forbindelse med tab eller traumer uden egentlig at være bevidst om det.

Uforløst sorg

Der er imidlertid mennesker der sidder tilbage med uforløst sorg, som de har brug for hjælp til at få bearbejdet. Der er flere typer af uforløst sorg:

Forsinket eller udskudt sorg
Undgået sorg
Kronisk sorg
Bogen beskriver herefter hvordan de 4 opgaver i sorgarbejde (sorgterapi) takles i gruppeterapi. De forskellige typer af uforløst sorg bliver også belyst via eksempler.

Brevskrivning som redskab i sorgterapi

Et af de værktøjer der anvendes i gruppeterapien er brevskrivning til den eller de personer man har mistet. Dette hjælper til – på et kognitivt plan – at erkende tabet.
Samtidig kan brevskrivning være med til at få adskilt de komplekse og sammensatte følelser der er på spil. Og hvis følelserne på den måde bliver mere rene, så er det lettere at mærke og gennemleve dem.
Mellem de enkelte gruppeterapi sessioner får klienterne konkrete opgaver, der er med til at klienten tilegner sig nye færdigheder.

Sorgterapi og de mange svære følelser

Når følelserne er blevet gennemlevet og f.eks. vreden er blevet udlevet, så er det lettere at sige farvel. Vreden er med andre ord med til at fastholde den efterladtes tilknytning til den person man har mistet. Og således kan nogle af de andre basale følelser være med til – på en uhensigtsmæssig måde – at fastholde den efterladte i sorg.

Dødsangst

En rørende og dybt meningsfuld bog, der tager hånd om et meget eksistentielt emne: Vores dødsangst. Og har vi ikke konfronteret og accepteret denne angst, så kan den fastfryse livet. Den amerikanske psykolog Judith Lewis Herman har sammenhold dette – med vores måde at opdrage børn på – med dette citat: “Sunde børn vil ikke være bange for livet, hvis de ældre har integritet nok til ikke at være bange for døden”.

Har du brug for støtte?

Jeg – Morten Lund – arbejder som psykoterapeut og kan støtte dig i din sorg process.
Se mere om Morten Lund her