Den nødvendige smerte

Sorgterapi?

sorgterapi

 

Bog om sorgterapi

Denne bog er en mesterlig beskrivelse af den nødvendige smerte i forbindelse med tab, sorg og adskillelsesangst. Forfatterne Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick har stor praktisk erfaring med sorgterapi og det skinner tydeligt igennem i hele bogen, hvor de åbent deler ud af deres erfaring bl.a. via meget detaljerede og personlige beskrivelser af konkrete terapi sessioner.

Teori omkring tilknytning og adskillelse

I starten af borgen gennemgåes teorien for tilknytning og adskillelse i barndommen, hvor de henviser til bl.a. Alice Miller, John Bowlby og Yalom.
Alice Miller udtrykte at tab og traumatiske begivenheder ikke i sig selv sætter sig spor. Det er derimod måden forældrene rummer barnets følelsesmæssige reaktion på tabet eller den traumatiske begivenhed.
Bowlby brugte betegnelsen “den optimale afstand”, for en sund evne for et barn til at være fleksibel i sin afstand til betydende voksne. Han anser en tæt tilknytning til et eller flere mennesker som ligeså basalt og livsvigtigt som mad og drikke. Og har barnet ikke denne tilknytning eller tillid til sin tilknytning, ja så bliver barnet mere forkrampet og rigid, og det kan reagere ved at blive ængstelig og klæbende eller ved at undvige.  Denne evne til at have “den optimale afstand” er en stor hjælp i forbindelse med tab senere i livet.
Yalom beskriver de 4 eksistentielle grundvilkår: Døden, aleneheden, meningløsheden og friheden. Og har den enkelte arbejdet med sine eksistentielle grundvilkår, så vil sorgarbejdet – ifølge forfatterne – i forbindelse med eventuelle tab senere i livet være lettere.

Beskrivelse af det egentlige sorgarbejde

Forfatterne beskriver det egentlige sorgarbejde – sorgterapi – på en spændende og nærværende måde, hvor teori og praktiske eksempler flettes ind i hinanden. De fire hoved opgaver i sorgterapi er:

  • At kunne erkende hvad der er sket og hvad man har mistet
  • At kunne mærke og gennemleve sorgens grundfølelser som er smerte, ked-af-det-hed og vrede.
  • At kunne forandre sig ved at lære nødvendige nye færdigheder
  • At kunne adskille sig og dermed forandre sit bånd til det der var, og kunne reinvestere sin følelsesmæssige energi i nyt liv

Langt de fleste mennesker gennemgår disse 4 opgaver i forbindelse med tab eller traumer uden egentlig at være bevidst om det.

Uforløst sorg

Der er imidlertid mennesker der sidder tilbage med uforløst sorg, som de har brug for hjælp til at få bearbejdet. Der er flere typer af uforløst sorg:

  • Forsinket eller udskudt sorg
  • Undgået sorg
  • Kronisk sorg

Bogen beskriver herefter hvordan de 4 opgaver i sorgarbejde (sorgterapi) takles i gruppeterapi. De forskellige typer af uforløst sorg bliver også belyst via eksempler.

Brevskrivning som redskab i sorgterapi

Et af de værktøjer der anvendes i gruppeterapien er brevskrivning til den eller de personer man har mistet. Dette hjælper til – på et kognitivt plan – at erkende tabet.
Samtidig kan brevskrivning være med til at få adskilt de komplekse og sammensatte følelser der er på spil. Og hvis følelserne på den måde bliver mere rene, så er det lettere at mærke og gennemleve dem.
Mellem de enkelte gruppeterapi sessioner får klienterne konkrete opgaver, der er med til at klienten tilegner sig nye færdigheder.

Sorgen og de mange svære følelser

Når følelserne er blevet gennemlevet og f.eks. vreden er blevet udlevet, så er det lettere at sige farvel. Vreden er med andre ord med til at fastholde den efterladtes tilknytning til den person man har mistet. Og således kan nogle af de andre basale følelser være med til – på en uhensigtsmæssig måde – at fastholde den efterladte i sorg.

En rørende og dybt meningsfuld bog, der tager hånd om et meget eksistentielt emne: Vores dødsangst. Og har vi ikke konfronteret og accepteret denne angst, så kan den fastfryse livet. Den amerikanske psykolog Judith Lewis Herman har sammenhold dette – med vores måde at opdrage børn på – med dette citat: “Sunde børn vil ikke være bange for livet, hvis de ældre har integritet nok til ikke at være bange for døden”.

Nærværsøvelse for par.

two people sitting

Sid overfor hinanden med god øjenkontakt og skab et rum af nærvær. Fornemmelsen af et fælles rum – kun for jer – kan evt. forstærkes ved – med langsomme håndbevægelser at afgrænse det virtuelle rum.
Italesæt hvilke værdier der vil være velkommen i dette rum. På skift  bringer I hver især en værdi, som I synes er vigtig, ind i dette fortrolige rum. Igen kan fornemmelsen af virkeligt at bringe nogle værdier ind i jeres fælles fortrolige rum forstærkes ved at bruge en håndbevægelse, der bringer den imaginære værdi ind i rummet.
Omvendt kan I også “løfte” nogle uønskede værdier ud af rummet.
Udvid også denne nærværsøvelse, til at omfatte hvilke følelser, aktiviteter, fornemmelser, leveregler, mål mm. I dels ønsker at bringe ind i rummet og dels ønsker at udelukke fra rummet.
Efter 5-10 minutter har i efterhånden skabt et godt fortroligt rum med nærvær og rigtig god og autenstisk kontakt mellem jer.
Sid nu i stilhed  i yderligere 5 minutter med øjenkontakt. I dette fortrolige og nærværende rum mellem jer er der god mulighed for at I kan åbne jer for hinanden på et meget dybt plan.
Efter afslutningen på øvelsen kan I evt. dele jeres oplevelse af hvordan øvelsen påvirkede jer hver især.

Grænseoverskridende læsning – om personlig udvikling

Personlig udvikling:

Personlig udvikling

Grænser – på godt og ondt

En ekstraordinær og grænseoverskridende bog, der i bund og grund handler om, at den menneskelige trang til at sætte grænser er den egentlige årsag til al lidelse.

Og hvordan kan jeg  – når jeg lige har læst denne bog – tale om at bogen er grænseoverskridende. Det er et paradoks. Og et udtryk for hvor begrænset sproget er. 🙂

Ken Wilber – mentor for ID Academy – er fabelagtig god til at at sætte livets store spørgsmål ind i en større sammenhæng, sådan at også jeg forstår det.

Og livets absolut største spørgsmål – hvis man er interesseret i personlig udvikling – er: Hvem er jeg?

4 bevidsthedsniveauer

Sådan som jeg læser bogen er den centreret omkring en enkelt figur, der let og overskueligt viser bevidsthedsspektret med dets 4 niveauer: Personniveau, egoniveau, hele organismen og enhedsbevidsthed.

Og Ken Wilber fortæller i bogen omkring teorien for hvert af de 4 niveauer, og om hvordan du i praksis kan arbejde med  at inkludere aspekter fra hvert niveau i takt med din personlige udviklingsrejse gennem niveauerne.

For de 4 bevidsthedsniveauer gælder det om at indse at de grænser du igennem livet har sat i forhold til at definere hvem du er – disse grænser er kun en illusion og kun noget der begrænser dig, kun noget der fastholder dig i lidelse.

Personniveau

På personniveau har vi som menneske sat en grænse mellem på den ene side persona og på den anden side skyggen.

Egoniveau

På egoniveau har vi langt hen ad vejen skelnet mellem ego og krop i forhold til at definere hvem vi er.

Organismeniveau

På organisme niveauet begynder du at tage en vidne position overfor eventuelle følelser, tanker eller kropsfornemmelser. Du disindificerer dig med en eksklusiv tilknytning til følelserne, tankerne og kropsfornemmelserne. Du er mere end det. Du er vidne til tanker, følelser og kropsfornemmelser med en grundlæggende jeg-følelse. Og denne indre jeg-følelse er den samme indre jeg-følese som alle mennesker har. Og den er forbundet.  Denne forbundne jeg-følelse kommer bl.a til udtryk i drømme, hvor vi alle “trækker” fra det samme arketypiske “bibliotek”, når vi eksempel drømmer om enhjørninger.

Enhedsniveau

På enhedsbevidsheds niveauet beskriver Ken Wilber det tidsløse nu, for det er kun hér at enhedsbevidsheden findes. Og vejen derhen er et paradoks, for hvordan kommer man derhen hvis præmissen er at man skal være fudt tilstede i nuet? For du kan kun være fuldt tilstede i nuet ved at være dér 100% – og dermed ikke har den mindste tanke omkring en fremtidig forandret situation.

Overvindelse af modstanden

Ken Wilber  skriver at man langsomt indser at modstanden på hver af de 4 niveauer er dét man skal overvinde for at komme videre til næste niveau. Modstand mod skyggen på personniveau og  modstand mod kroppen på egonievau. Og det er i virkeligeheden modstanden mod at være ét med hele verden man kæmper imod. Når denne modstand slippes så opnår man enhedsbevidsthed.

Har du behov for personlig udvikling?
Du er velkommen hos mig, Morten Lund.

 

Book tid

 

 

Se mere om mig og mit virke som psykoterapeut her