Den nødvendige smerte

Sorgterapi?

sorgterapi

 

Bog om sorgterapi

Denne bog er en mesterlig beskrivelse af den nødvendige smerte i forbindelse med tab, sorg og adskillelsesangst. Forfatterne Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick har stor praktisk erfaring med sorgterapi og det skinner tydeligt igennem i hele bogen, hvor de åbent deler ud af deres erfaring bl.a. via meget detaljerede og personlige beskrivelser af konkrete terapi sessioner.

Teori omkring tilknytning og adskillelse

I starten af borgen gennemgåes teorien for tilknytning og adskillelse i barndommen, hvor de henviser til bl.a. Alice Miller, John Bowlby og Yalom.
Alice Miller udtrykte at tab og traumatiske begivenheder ikke i sig selv sætter sig spor. Det er derimod måden forældrene rummer barnets følelsesmæssige reaktion på tabet eller den traumatiske begivenhed.
Bowlby brugte betegnelsen “den optimale afstand”, for en sund evne for et barn til at være fleksibel i sin afstand til betydende voksne. Han anser en tæt tilknytning til et eller flere mennesker som ligeså basalt og livsvigtigt som mad og drikke. Og har barnet ikke denne tilknytning eller tillid til sin tilknytning, ja så bliver barnet mere forkrampet og rigid, og det kan reagere ved at blive ængstelig og klæbende eller ved at undvige.  Denne evne til at have “den optimale afstand” er en stor hjælp i forbindelse med tab senere i livet.
Yalom beskriver de 4 eksistentielle grundvilkår: Døden, aleneheden, meningløsheden og friheden. Og har den enkelte arbejdet med sine eksistentielle grundvilkår, så vil sorgarbejdet – ifølge forfatterne – i forbindelse med eventuelle tab senere i livet være lettere.

Beskrivelse af det egentlige sorgarbejde

Forfatterne beskriver det egentlige sorgarbejde – sorgterapi – på en spændende og nærværende måde, hvor teori og praktiske eksempler flettes ind i hinanden. De fire hoved opgaver i sorgterapi er:

  • At kunne erkende hvad der er sket og hvad man har mistet
  • At kunne mærke og gennemleve sorgens grundfølelser som er smerte, ked-af-det-hed og vrede.
  • At kunne forandre sig ved at lære nødvendige nye færdigheder
  • At kunne adskille sig og dermed forandre sit bånd til det der var, og kunne reinvestere sin følelsesmæssige energi i nyt liv

Langt de fleste mennesker gennemgår disse 4 opgaver i forbindelse med tab eller traumer uden egentlig at være bevidst om det.

Uforløst sorg

Der er imidlertid mennesker der sidder tilbage med uforløst sorg, som de har brug for hjælp til at få bearbejdet. Der er flere typer af uforløst sorg:

  • Forsinket eller udskudt sorg
  • Undgået sorg
  • Kronisk sorg

Bogen beskriver herefter hvordan de 4 opgaver i sorgarbejde (sorgterapi) takles i gruppeterapi. De forskellige typer af uforløst sorg bliver også belyst via eksempler.

Brevskrivning som redskab i sorgterapi

Et af de værktøjer der anvendes i gruppeterapien er brevskrivning til den eller de personer man har mistet. Dette hjælper til – på et kognitivt plan – at erkende tabet.
Samtidig kan brevskrivning være med til at få adskilt de komplekse og sammensatte følelser der er på spil. Og hvis følelserne på den måde bliver mere rene, så er det lettere at mærke og gennemleve dem.
Mellem de enkelte gruppeterapi sessioner får klienterne konkrete opgaver, der er med til at klienten tilegner sig nye færdigheder.

Sorgen og de mange svære følelser

Når følelserne er blevet gennemlevet og f.eks. vreden er blevet udlevet, så er det lettere at sige farvel. Vreden er med andre ord med til at fastholde den efterladtes tilknytning til den person man har mistet. Og således kan nogle af de andre basale følelser være med til – på en uhensigtsmæssig måde – at fastholde den efterladte i sorg.

En rørende og dybt meningsfuld bog, der tager hånd om et meget eksistentielt emne: Vores dødsangst. Og har vi ikke konfronteret og accepteret denne angst, så kan den fastfryse livet. Den amerikanske psykolog Judith Lewis Herman har sammenhold dette – med vores måde at opdrage børn på – med dette citat: “Sunde børn vil ikke være bange for livet, hvis de ældre har integritet nok til ikke at være bange for døden”.

Jytte Back Grønkjær: Tabt, fortabt og fundet igen

Jeg har lige læst Jytte Back Grønkjær: ”Tabt, fortabt, fundet igen”.

IMG_2266[1]

 

Rigtig god bog, der rammer mig med mange af de barndomsmæssige vilkår, der kan give en svær voksentid. Det er baseret på Jung’s teorier omkring Persona, jeg, bevidstheden, det personlige ubevidste( skyggen), Anima/animus, selvet og det kollektive ubevidste.

Det gør at teorien ikke helt er så let at læse, men alligevel er bogen meget velskrevet, og de personskildringer, der er i bogen, er gode.

Bl.a. er der et forslag om en øvelse: Jeg skal skrive min livshistorie som en eventyrfortælling.

Det kan gøre at jeg får et andet syn på min livshistorie. Og ved evt. at skrive historien igen med mellemrum, så kan jeg forhåbentlig se en udvikling.

Et lille citat fra bogen: ” En anden grund til angsten for at udtrykke kritik og kæmpe for sin sag er, at man i alle senere møder med voksne identificerer dem med forældrene, og man ser og forstår straks deres svaghed for kritik og reagerer med beskyttelse og forståelse over for dem, ligesom man gjorde over for de primære identifikationsfigurer. Man har som en grunderfaring konstateret, at kritikken kan ytres med tab af tilhørsforhold og (tab af) accept til følge, og at man ikke kan bære skyldfølelsen ved at se det andet menneske blive såret, krænket o.lign. Konklusionen er altså: “Ingen kan tåle kritik!, så jeg må tie stille og være sød”.