Stress og pseudoarbejde – om hvordan vi fik travlt med at lave ingenting

 

Stress og pseudoarbejde

Stress og pseudoarbejde.

Jeg har med interesse læst Anders Fogh Jensen og Dennis Nørmark’s bog : Pseudoarbejde.
Det er et spændende indblik forfatterne giver i forhold til hvordan vi som menneskehed er havnet i den paradoksale situation, at vi “har travlt med at lave ingenting”.
Da jeg samtidig som psykoterapeut er meget optaget af hvad det er, der stresser os, er det jo lidt tankevækkende, hvis vi på den ene side har travlt med at lave ingenting, og at vi på den anden side er enormt stressede.
Der er med andre ord GULD at hente, hvis Anders og Dennis’s tese med at vi ikke laver noget, når vi er på arbejde, holde vand.

Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting.

Historisk tilbageblik

Forfatterne, der har hver sit politiske ståsted, starter med et historisk tilbageblik for at undersøge menneskehedens syn på arbejde og det at ha’ travlt.
Der er bundet en lang række overbevisninger og leveregler op på det at have travlt, som rækker gererationer på generationer tilbage.
“Man skal yde før man kan nyde”, “Kloge mennesker keder sig ikke” er talemåder der har fundet tilpas i samfundet med baggrund i samfundets værdisæt.
Det er værdifuldt at have travlt.

Tabu omkring IKKE at have travlt

På den anden side er det tabu belagt IKKE at have travlt.
I det moderne samfund – det gælder både i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor – ligger der en stor anerkendelse i at have travlt. “Den travle medarbejder er den gode medarbejder”.

Hierarki på arbejde

Da industrialiseringen for alvor tog fart og skabte store virksomheder, steg behovet for at koordinere arbejdet.
Der opstod stille og roligt et skel mellem arbejdere og funktionærer. Arbejderene var dem der lavede den primære værdiskabende forarbejdning. Funktionærerne var dem der planlage, overvågede og kontrollerede.

Pseudoarbejde – en positive intention

Det er i dette miljø af store komplekse organisationer at pseudoarbejde begynder at se dagens lys.
Pseudoarbejde kan opstå på baggrund af menneskets drift mod perfektion. Der ligger altid gode intentioner bag ethvert tiltag, der dog senere objektivt set kan vise sig at have konsekvenser for andre – i form af pseudoarbejde.

Personlige erfaringer med pseuoarbejde

Jeg har selv været i det private erhvervsliv og jeg kender personligt til pseudoarbjde.
Som projektleder skulle jeg lave en rapport, der skulle give ledelsen et overblik over samtlige projekter i virksomheden. Et ganske fornuftigt tiltag ville de fleste mene. Jeg havde ved en fejl gennem en periode lavet rapporten i en forkert valuta, hvilket gav nogle fatale tal, som enhver ansvarlig straks ville gribe ind overfor. Der skete imidlertid ingenting. Da jeg senere selv fandt fejlen, måtte jeg erkende at ingen i ledelsen havde læst mine rapporter. Rapporter jeg havde brugt timer hver uge på at generere.

Parkinsons lov.

Anders og Dennis kommer med en lang række ligende eksempler på pseudoarbejde.
De påstår, at vi fylder vores tid med pseudoarbejde.
Dette pseudoarbejde kan både være bestilt  af vores overordnede, men kan også være skabt af os selv.
I den forbindelse er bogens introduktion til Parkinsons lov yderst relevant.
Parkinsons lov siger: “Arbejdet udvider sig indtil det fylder den tid der er afsat til det. ”
Hvis der for eksempel er afsat en time til et møde, så er det hovedreglen, at mødet tager mindst en time.

Stress – når tiden i forvejen er udfyldt

Her er det, at stress begynder at få grobund.
Hvis vi hele tiden har en tendens til at lade arbejdet fylde den tid der er tilrådighed, så er der jo ikke tid til det uforudsete.
Der skal virkelig stærke kræfter til for at få vendt denne tendens til at producere pseudoarbejde.
Som enkelt person skal du turde sætte dig op mod organisationen.
Som organisation skal du turde gå mod strømmen.
Forfatterne nævner eksempler på virksomheder som Netflix, hvor de har fjernet stort set alle rammer og regler. De lader det være op til den enkelte leders dømmekraft at få tingene til at fungere.

Se mere om hvordan jeg arbejder med stress i virksomheder her.

Har du brug for sparring i forhold til vilkår på din arbejdsplads, så er du velkommen til at booke en tid her