Stress håndtering – på din virksomhed

Stress håndtering.

Medarbejderne er det største aktiv i  virksomheden.
Når medarbejderne er glade og har det godt, kan det måles direkte på bundlinjen.
Glade medarbejdere giver et frugtbart kollegialt samarbejde, der igen gør medarbejdere endnu gladere.
Der ligger således både et økonomisk rationale og gode menneskelige værdier til grund for at fokusere på  medarbejdertrivsel.

Stress håndtering

En af de største årsager til mistrivsel er stress.

Jeg har en 2-årig coachuddannelse og har arbejdet som coach i 4½ år. Jeg afslutter en 4-årig psykoterapeut uddannelse til maj.
Oprindelig er jeg uddannet ingeniør, og jeg har 25 års erfaring indenfor det private erhvervsliv. Jeg kender til de stadig stigende krav der stilles i det moderne erhvervsliv med mails, møder, opgave, tidsfrister mm.
For et år siden valgte jeg at stoppe som ingeniør og at satse 100% på coaching og psykoterapi.

Jeg vil gerne tilbyde din virksomhed et attraktivt samarbejde. Et samarbejder der vil give større trivsel blandt medarbejderne.
Jeg tilbyder personlige og fortrolige samtaler med medarbejdere, der er inde i en svær periode, hvor der kan være risiko for sygemelding med stress.

Se mere om samtaleterapi her

 

Se mere om coaching her

Jeg kan – qua min lange erhvervserfaring –  relatere mig til de arbejdsmæssige problemstillinger medarbejderne bringer frem.

Jeg har selv været stressramt.
Jeg kender til de personlige konsekvenser det har – at blive sygemeldt med stress.
Jeg vil gerne hjælpe andre til ikke at komme i samme situation.

Samtidig har jeg – fra mit virke som coach og fra min psykoterapi uddannelse – en lang række værktøjer, der kan hjælpe den enkelte til bedre trivsel. Det kan være i form af øget selvværd eller livsglæde, det kan være ved ændring af nogle fastlåste måder at tænke eller at agere på. Eller det kan være i form af at kunne se tingene fra andre perspektiver, der åbner op for bedre relationer til kollegaer.

Jeg ser frem til et evt. samarbejde omkring stress håndtering, der kan blive både attraktivt og frugtbart.

Se mere om mig her