Stress forløsning – Stress i krop og psyke

Din vej ud af stress

Måske har du stress – og så er det rart at vide, hvilke muligheder du har for at få hjælp til stress forløsning – hjælp til at finde tilbage til roen og balancen i dig selv.

Jeg har selv været stress ramt, og derfor kan jeg på et personligt niveau sætte mig i dit sted.
I forbindelse med stress kan jeg tilbyde dig enten en stress behandling med en psykoterapeutisk eller en massageterapeutisk vinkel.
I grove træk er det enten samtale eller massage.
Der er naturligvis også mulighed for at kombinere.

Se mere om den psykoterapeutiske tilgang til stress her

Du har også mulighed for at få stress coaching.

Se mere om hvad massage kan gøre for dig og din stress.

Book en tid

Sid derhjemme i ro og mag – og book en tid:

Book tid

 

Stress – Et ord med en bred definition

Hvad er stress? Og er der en stress definition?
Stress er et meget anvendt begreb, der på en bred skala dækker over mange forskellige menneskelige tilstande.
Rent undtagelsesvis er du måske en dag kommet lidt for sent ud ad døren på arbejde, og derfor bliver du lidt stresset over at skulle hente børnene i børnehaven inden lukketid. Dette må betegnes som den milde form for stress i den ene ende af skalaen. Man kan også kalde det for en kortvarrig stress reaktion.
I den anden ende af skalaen kan du i længere tid have haft massivt overarbejde, du har ikke sovet godt den seneste tid, ægteskabet knirker, og du har det i det hele taget rigtig dårligt. Tankerne kører rundt i hovedet, og du har svært ved at koncentrere dig om opgaverne på arbejde. Pludselig er du havnet i en situation, hvor du står midt på gaden og ikke kan huske, hvor du er ,eller hvor du er på vej hen. Der er her tydelige tegn på langvarrige stress symptomer.
Uanset hvor på skalaen DU befinder dig, så skal du vide at der er hjælp at hente – hjælp til stress forløsning.

Se Psykiatrifondens definition på stress

Stress i samfund og mennesker.

Det er et faktum, at vi bliver mere og mere stressede i dagens Danmark. I hele den menneskelige udvikling har der altid været et behov for at gå  i retning af stærkere, hurtigere og bedre.
IT teknologien har for alvor sat skub i det sansebombardement, som det moderne menneske er udsat for.
Forandringerne i moderne virksomheder kommer i en stadig højere frekvens. Nye it-systemer, organisationsændringer, nye kurser, ny teknologi.

I de seneste årtier har denne tendens accelereret, og vi kan faktuelt tale om, at samfundet har fået stress.

Privatlivet bidrager også til et samfund i stress.
I vores familiemønstre opleves også konstante forandringer. Mere end halvdelen af alle ægteskaber går i opløsning. Usikkerhed og utryghed kan være nogle af følgevirkningerne.

Kost og livsstil har også indflydelse på dit stress niveau. Hvis din kost er usund og består af for mange tilsætningsstoffer, så kommer kroppen på overarbejde og bliver stresset.

Stress har både et fysisk og et psykisk udtryk

Fysiske symptomer – Kroppens tegn på stress

stress forløsning

Kropsligt sætter stress sig dels i ryggen, dels i nakken / skuldrene som en kraftig spænding.
Årsagen til at vi spænder i nakken og i skuldrene er, at vi
dermed hindrer os selv i at mærke kroppen og alle dens besværlige behov og følelser. Vi laver et panser af spændinger i nakken og får derved effektivt adskilt kroppen fra hovedet på et føle- og sansemæssigt plan.
I maven og specielt i solar plexus kan der være mange følelser lokaliseret. Sammen med panseret i nakken ændre vi også vejrtrækningsmønster, således at vi kun trækker vejret i den øverste del af lungerne – ovenover solar plexus.  Dette sker ved at spænde op i mave og mellemgulv.

Skift bindevæv kan være et andet symptom på at du er stresset. Bindevævet har mange funktioner. En af funktionerne er at være lager for kroppens affald. Når organerne (nyre og lever) ikke kan følge med i udskillesen af affaldsstoffer, så ophobes affaldsstofferne i bindevævet. Kroppen er i en stress tilstand, hvor organerne er på overarbejde.

Blodtrykket er næsten altid forhøjet i en stresset krop.
Adrenalin er et binyre hormon, der populært kaldes kamp hormonet. Det sætter dig i kamp beredskab, og det kan i nogle tilfælde være meget godt, hvis du i en kort periode skal yde noget ekstraordinært. Adrenalin øger hjertes frekvens og sammentrækning.  Det er decideret usundt at være i forhøjet beredskab hele tiden.

Psykiske symptomer på stress

stress forløsning

Tankemylder

Der er mange psykiske symptomer på, at du er overbelastet.
Vi kender alle til tankemylder, hvor tankerne kører i ring, og det er som om, at de aldrig stopper igen. Vi kan føle os fanget i vores egne tanker.
Tankemylder kan være et tegn på stress, når der konstant og hele tiden er tanker der kører rundt. Hvis du føler, at du aldrig har “fri”, så er det tid til at overveje din nuværende situation.

Evnen til at reflektere

Mennesker er gode til at bekymre sig. Det er en “sidegevinst” ved vores evne til at reflektere. Bliver bekymringerne konstante og voldsomme, uden der objektivt set er grund til bekymring, så er det også et tegn på, at du er i en stresset tilstand.

Er du glemsom?

Glemsomhed er også et typisk symptom på stress. Her snakker vi ikke om at vi en gang imellem glemmer, hvor vi har lagt bilnøglerne.  For det kan ske for enhver – uden at det er et symptom på stress.
Det er derimod konstant glemsomhed og forvirring kan være et symptom på stress. Oplever du dette, så er det fornuftigt at stoppe lidt op og måske snakke med nær ven om det.

Selvværd

Ofte daler dit selvværd også i en stresset tilstand. Du føler ikke at du kan overkomme det hele, og du bliver kritisk over for dig selv. Bebrejder dig selv for ikke at kunne klare de opgaver, du bliver stillet.

Lyst og energi

Det er åbenlyst, at du –  når du er stresset – mangler lyst og energi. Du kan føle dig depressiv og uden gnist.

Alvorligere symptomer

Tvangstanker, tvangshandlinger, angst er andre  symptomer, der kan være tegn på stress. Disse sværere  og alvorligere symptomer kræver dog i sig selv behandling.

Årsager

Arbejdsmæssigt

Du kender garanteret mange oplagte grunde til, at du føler dig stresset. Arbejdsmæssigt kan det være:

  • For meget arbejde
  • Uklare arbejdsopgaver
  • Manglende indflydelse på arbejdsopgaverne
  • Dårligt arbejdsmiljø
  • Konstante forandringer i organisation

Privat

Privat kan der være årsager som:

  • Skilsmisse
  • Flytning
  • Uklare forventninger til hinanden som  par
  • Økonomiske problemer
  • Ulykke, sygdom og død i familie og omgangskreds

Dybereliggende årsager – Nøglen til stress forløsning

De dybereliggende årsager til stress er rigtig vigtige at finde ned til. For det er indsigten i og erkendelsen af de dybereliggende årsager der er nøglen til stress forløsning.
Jeg har selv i min egen stress behandling arbejdet meget med higer efter anerkendelse. Mennesket bliver i sin higen efter anerkendelse automatisk mere ydrestyret. Mere orienteret mod omgivelserne for at finde retning i livet. Jeg har været meget optaget af hvad andre gjorde, sagde og mente. Og så har jeg rettet ind efter det.

stress forløsning


Vi kan som mennesker hige så meget efter anerkendelse hos andre, at vi glemmer os selv – og vores egne grænser. Det er – på et dybere plan – en af de mulige årsager til stress.
Det er en rigtig god idé at finde en psykolog, en psykoterapeut eller en massageterapeut, når du arbejder med stress forløsning og de dybereliggende årsager til stress.
Dette arbejde kan også være stress forebyggende

Din vej ud af stress

Der er mange ting du i din hverdag selv kan gøre ved din stress. Først og fremmest kan du kigge på årsagerne til din stress reaktion og se om du kan ændre på din arbejdssituation eller din på forhold i dit privatliv.
Sideløbende kan du arbejde med din fornemmelse af indre ro, balance og harmoni ved bl.a. at værne om din søvn, meditere, skabe åndehuller, dyrke motion, skabe tryghed i dit liv og i din hverdag, prioriter de relationer der giver dig energi, lave manuelt monoton havearbejde og spise en sund kost. Disse ting kan i sig selv give en lille form for stress forløsning.

Stress forløsning

Hvis du får professionel hjælp til stress håndtering, så vil du kunne opleve stress forløsning, når du kommer ned og arbejder med de dybereliggende årsager til din stress.

Du er velkommen til at booke en tid online:

Book tid

Du er også velkommen til at kontakte mig for yderligere informationer.

Forebyggelse af stress

At arbejde med dig selv på et dybereliggende plan kan være forebyggende overfor stress.
Hvis du har fornemmelsen af, at du ofte higer efter anerkendelse hos din chef eller andre vigtige personer i dit liv. Hvis du har svært ved at hvile i dig selv uafhængigt af anerkendelse udefra, så er du i risiko for potentielt stress.
Undgå stress med stress forebyggelse vha. personlig udvikling. Det er en gave til både dig og dine nærmeste.