Stress – en personlig samt en terapeutisk vinkel

Artikel om stress i Midtjyllands Avis

Midtjyllands Avis havde en artikel i avisen i lørdag den 28.4.2018, hvor jeg fortalte om mine egen personlige oplevelser med stress samt mine erfaring med stress som coach og psykoterapeut.

For dig der måske ikke fik læst artiklen og/eller ikke har abonnement på Midtjyllands Avis, har jeg her lavet en video der omhandler det samme tema.

“Peter’s princip” – omkring forfremmelser

Hvis jeg kigger på min egen historie og skal finde årsager til hvorfor jeg endte med stress for 15 år siden, så er en af grundene det jeg kalder Peter’s princippet.
Jeg var en god programmør i en årrække, så blev jeg belønnet. Jeg blev forfremmet til projektleder for programmørerne.
Så var jeg en god projektleder for programmørerne i en årrække, og så blev jeg belønnet. Jeg blev forfremmet til overordnet projektleder.
Så kendte jeg ikke længere detaljerne i projektet, og det stressede mig.

Stress, hvis krav overstiger ressourcer

Stress opstår hvis en person oplever at kravene fra chefen overstiger de ressourcer som personen har.
Krav > ressourcer = > stress.
Opstillet på denne måde virker det jo såre simpelt at afgøre hvornår stress er på banen.
Der er imidlertid mange vinkler på hvilke krav der rent faktisk stilles. Chefen har måske en idé om hvad han mener om de opgave han har givet den enkelte medarbejder, og også en forestilling om forventninger til opgavens udførelse.
Forventningerne påvirkes bl.a. af chefens tidligere erfaringer med den pågældende medarbejder.
Og på tilsvarende har denne medarbejder højst sandsynlig en helt anden opfattelse af kravene.
Når først stress er en realitet, så er der to veje at angribe problemerne på.

Individuelt –  Såret indre barn

For dig der er stress ramt er det selvfølgelig vigtigt at du tager ansvar for din egen stress.
Typisk vil der være en dybereliggende årsag omkring tilknytning, og det man terapeutisk kalder et såret indre barn.
Vi har alle brug for anerkendelse. Det får vi livet igennem i mere eller mindre grad. Hvis vi af en eller anden grund er i underskud så vil vi hige efter anerkendelse. Vi kan – i vores higen efter anerkendelse – blive “blinde” overfor at vi måske er på vej ud over vores grænse.

Virksomhedkultur – HR – Human Resources

Den moderne virksomhedskultur med Human Resources afdelinger, der konstant forsøger at optimere medarbejdernes evner og kunnen, kan isoleret set virke som en god løsning for en virksomhed i vækst.
Der er imidlertid en bagside. Den enkelte medarbejder får stress, når han/hun aldrig føler sig god nok, fordi der hele tiden er et eller andet der kan forbedres i medarbejderens kompetencer.