Selvudvikling

3 vinkler på selvudvikling

Der er mange indgangsvinkler til dét at arbejde med dig selv.

Her beskriver jeg tre vinkler på selvudvikling:

  • Chakra arbejde
  • Arbejde med menneskets grundfrygter
  • Enneagram personlighedstyper

Chakra arbejde

Det kunne være gennem arbejde med chakraer?

Chakra er jo en betegnelse for de porte, der på et energetisk niveau forbinder det fysiske og det mentale.
Jeg kalder chakraerne for forbindelsesporte mellem psyke og krop.

Og det er netop denne forbindelse mellem krop og psyke, der har været min store drivkraft i forhold til at tage en kropsterapeutisk uddannelse til at støtte op omkring mit virke som psykoterapeut.

Som psykoterapeut skrev jeg speciale i bl.a identitetsudviklingen. Fra fødslen gennemlever du faser, der modsvarer chakraerne.
Som helt spæd er du udviklingsmæssigt på et niveau der svarer til rodchakraet. Det er de helt basale behov for føde og tryghed der er i fokus.
Og sådan kan man se paralleller mellem det enkelte menneskes identitetsudvikling og chakraerne.
Mange mennesker lever med stor fokus på de tre nederste chakra. Og her kan de leve et trygt og godt liv.
Nogle mennesker får måske fornemmelsen af, at det for dem ikke er nok. Der er noget der mangler.
De kommer måske ud for en krise i deres liv, hvor de bliver tvungen til at  forholde sig til livet store spørgsmål. Derved får de måske en anden vinkel på nogle ting og får lyst til at udvikle sig.

Hvis du har lyst til selvudvikling gennem terapi kan jeg hjælpe dig – eksempelvis med baggrund i chakraerne. Du kan finde mine kontakt oplysninger her.
En sådan proces med selvudvikling vil tage afsæt i de emner du bringer frem i vores samtaler, og vi vil så relatere emnerne til chakraerne, hvis det giver mening.

Menneskets grund-frygt

En anden vinkel på selvudvikling kunne være gennem de menneskelige grundfrygter.

Er du angst for at blive psykisk syg?
Frygter du at miste førligheden, eller på anden måde blive ramt af fysisk sygdom?
Er din største frygt døden?
Eller er du bange for at leve livet fuldt ud?

De fire spørgsmål ovenfor er ikke helt tilfældige. De peger nemlig ind i nogle af de basale menneskelige grundfrygter som er en del af livet.

Er du presset eller stresset kan du måske opleve situationer hvor du bliver angst og bange for det der sker i dig. Dine tanker kan køre i ring, eller de fornemmelser du har i kroppen kan være ubehagelige og anderledes end normalt. Dine følelser kan spille dig et puds, og pludselig kan du få en  angstfornemmelse. Pludselig kan du få en frygt for ikke at være normal. En frygt for at du ikke har kontrol over dine tanker, en frygt for at blive psykisk syg.

Det er helt normalt at have en sådan angst, når du er i en presset situation eller når du på en eller anden måde er i en krise i dit liv.
Du er velkommen til at kontakte mig for et samtaleforløb.
Det er nemlig en rigtig god idé at dele sin frygt med andre. På den måde fylder frygten ikke så meget længere. Du kan ved hjælp af terapeutiske metoder blive mere fortrolig med din frygt, og på den måde fylder frygten ikke længere så meget.

Enneagram

En tredje vinkel på selvudvikling kunne være gennem arbejde med din personlighedstype. Der er mange måde at definere menneskets personlighedestyper – en af måderne hedder Enneagram.

Enneagram beskriver ikke alene personlighedstyperne, men beskriver også hvordan man indenfor den enkelte type kan udvikle sige både psykologisk og spirituelt.

Personligheden bliver jo opbygget gennem barndommen. Personligheden bliver præget af den livssituation du har haft som barn. Du udvikler dit eget billede af verden med dine egne værdier og overbevisninger. Du udvikler forsvar,  strategier og adfærd til at gebærde dig i det miljø du var en del af.
I takt med at personligeheden – der jo er mentale strukturer – bliver mere veludviklet bliver du mere og mere identificeret med din personlighed og du mister langsomt kontakten til dine dybere essens.

Personligheden bygger et selvbillede – et billede af sådan som vi gerne vil være. Det medfører samtidig – da vores mentale verden er dualistisk – at du gemmer den del af dig væk, som du ikke så gerne vil identificeres med.

Ved at arbejde med Enneagrammet  – og tage en enneagram test – kan du dels få kastet lys over din skygge – den del af dig du har gemt væk – og derved blive et mere helt menneske. Og dels kan du få mere kontakt med din dybere essens. Hvis du har en travl hverdag så kan du have fornemmelsen af ængstelse eller uro. Og det kan være fordi du har mistet kontakten til det dybere sted i dig. Det sted i dig, hvor der bare er ro og fred – og nærvær.