Psykoterapi Silkeborg

Er psykoterapi Silkeborg noget for mig?

Har livet taget en retning, hvor du ikke længere føler at du har kontrollen?
Fortvivl ikke.
Du er – mens du læser dette – allerede på vej til at genetablere kontrollen.
Det første skridt er nemlig, at du er bevidst om, at noget ikke er som det bør være. Det næste skridt kan være psykoterapi Silkeborg.

 

Book tid

 

Hvis du læser videre kan du måske genkende nogle af symptomerne….

Først lige ultra kort om mig – Morten Lund

psykoterapi, hvad er en psykoterapeut

Jeg er certificeret ID psykoterapeut Silkeborg fra ID Academy og medlem af Dansk Psykoterapeutforening og følger deres etiske regelsæt og retningslinjer.

Psykoterapi Silkeborg, hvad er en psykoterapeut

Jeg deltager løbende i supervision.

Jeg har speciale i stress i relation til barndomsproblematikker.

Du kan læse mere om mig – Morten Lund – her

Lani skriver:

Du formår at skabe en aura af ro og nærvær, hvilket har betydet, at jeg i disse trygge rammer har haft modet til at mærke mine følelser og sætte ord på dem.

Her kan du læse mere om hvad andre skriver – testimonials – om mig – Morten Lund.

Emner for psykoterapi Silkeborg

Tilbage til de symptomer, som du måske har.
Her har jeg listet nogle af de indgangsvinkler, der kan være på et psykoterapeutisk samtaleforløb hos  mig:

  • Hvad er psykoterapi?

   Jeg møder dig dér hvor du er.
   Som menneske er jeg lyttende, åben og imødekommende. Jeg førsøger altid at skabe et fortroligt og trygt rum, hvor vi sammen kan finde din vej. Det drejer sig meget om at vi skaber et gensidig tillidsforhold til hinanden, hvor vi kan tage fat i de dybe og nogle gange svære emner.
   Som ID psykoterapeut Silkeborg fra ID Academy har jeg en integral indgangsvinkel hvor jeg lægger vægt på at komme hele vejen rundt om det aktuelle emne. Vi kigger på hvordan du har det. Hvad der rører sig inde i dig. Det kan være svære følelser, bekymringer, tvivl, fortrydelse og smerter. Vi vil typisk også kigge på hvordan dine evt. problemer afspejler sig i dit fysiske velbefindende.
   Vi kigger også på hvordan dine relationer er og hvordan du har det i forhold til familie, venner, kollegaer mm.
   Derudover ser vi også på dine generelle livssituation omkring eks.vis. job, uddannelse, familie mm.

   Psykoterapi Silkeborg, psykoterapeut ug

   Hvad er psykoterapi – generelt?

   Psykoterapi Silkeborg –  på Hattenæs ligger ID Academy, hvor jeg er uddannet, er baseret på samtale terapi, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske.
   Nærvær overfor klienten er det fundamentale i skabelsen af et fortroligt og trygt rum, hvor klienten kan langsomt kan åbne op for de omstændigheder i livet der driller.
   Den integrale model inkludere 7 psykologiske retninger: Adfærdspsykologi, kognitiv psykologi – herunder positiv psykologi, systemisk, humanistisk, eksistentiel, psykodynamisk og spirituel.
   Med modeller og værktøjer inden for hver ad de 7 retninger har jeg som terapeut rigtige gode muligheder for at hjælpe klienten med at finde sin vej.

   Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere informationer.
   Lad os sammen finde din vej ud af krisen.

   Jeg er ud over at være ID Psykoterapeut MPF også  ID LIfe Coach samt Nordlys Massageterapeut. Derfor tilbyder jeg ofte mine klienter en kombination af samtaleterapi og massageterapi. Krop og psyke er uløseligt forbundet.  Jeg kalder det et chakra forløb.
   Se mere om det kombinerede chakra forløb her 

   Se priser for enkelt samtale og samtaleforløb her

   Du kan booke en tid online her

   Emner for psykoterapi – mere detaljeret

   Almindelige dagligdags problemstillinger

   Intet emne er for stort, og intet emner er for lille. Det er vigtigt for dig at forstå.
   Et emne kan for nogen virke ubetydeligt, mens det samme emne for andre kan føles uoverskueligt. Derfor er det altid godt at få del dine bekymringer, dine frustationer, dine sorger omkring et emne – uanset hvor stort/lille dette emne er.

   Stress

Har du tegn på stress, så er det vigtigt, at du starter i et forløb til behandling af stress. Jeg har selv været ramt af stress, så jeg kender til stress fra klientens side. Jeg har både som coach og som psykoterapeut en lang række værktøjer, der kan være til gavn for dig som stressramt.
Se mere om stress terapi her.

Depression

Der er flere grader af depression. Her kan det være godt at tage din egen læge med på råd omkring netop din vej ud af depressionen. Her vil lægen typisk bede dig tage en depressions test, for derigennem at få en hurtigt indtryg af depressionens dybde. Uanset hor slem depressionen er, så er psykoterapi nyttigt. Det at dele dine svære følelser med en professionel og få en følelse af at blive set, er meget værdifuldt for den depressive.

Tristhed

Vi kan jo alle blive grebet af tristhed i perioder i vores liv. Det er helt normalt. Har du derimod en fornemmelse af en generel og konstant tristhed, så er det måske en god idé, at få lidt sparring på hvad der ligger til grund for din tristhed. Du har måske allerede selv en fornemmelse af, hvor tristheden stammer fra. Det kan være udgangspunktet for et terapeutisk forløb, der kan være givende og fritsættende.

Livskrise

Står du overfor en livskrise, så har du måske brug for hjælp og støtte.
Det kan være du er midt i en skilsmisse, det kan være at du er blevet fyret fra dit job, det kan være at din partner har været dig utro. Der er mange former for livskriser. Fælles for alle livskriser er en følelse af at gulvtæppet er blevet revet væk under en. Fundamentet er pludselig forsvundet. Der er noget der var der engang, som ikke længere er der. Du vil højst sandsynlig blive både ked af det og vred samtidig. Og følelser fra hele følelsesregisteret står måske i kø i dit indre.
I en sådan situation er det godt at have en psykoterapeut, en coach eller en psykolog, der kan guide dig i at rumme dine følelser.
Senere i processen omkring livskrisen kan en professionel hjælpe dig med at se de nye muligheder, som en livskrise altid fører med sig.

Mindreværdsfølelser

At have en følelse af mindreværd er et udtryk for at der er noget i dig du ikke bryder dig om. Der er en side af dig som du ikke helt accepterer.
Her vil jeg gå ind og arbejde sammen med dig omkring dine forskellige delpersonligheder. Vi er psykologisk set opbygget af en lang række forskellige delpersonligheder. Offeret, perfektionisten, hjælperen, indpiskeren, kritikeren…. Du kender garanteret dem alle og flere til. Alle disse delpersonligheder – eller sider af dig – er alle skabt i din opvækst. De er alle skabt med en positiv intention om at beskytte dig. Alle dine forskellige personligheds sider vil dig det bedste, de har hvert sit “sprog”. I dit voksenliv med en travl hverdag,kan det nogen gange være svært at se den positiv intention i “den indre kritiker”, der hele tiden er efter dig, der hele tiden siger at du ikke er god nok. Derfor er det godt at få andre øje på, så vi sammen kan gå på opdagelse i dit indre “landkort”, så du kan blive gode venner med alle dine delpersonligheder. Integrationen  vil derefter være en helt naturlig følge. Det kan foregå i eksempelvis psykoterapi.

Lavt selvværd

Lavt selvværd og mindreværdsfølelse er meget de sammen problemstillinger. Se derfor ovenfor.

Angst

Angst er en grundfølelse på linje med glæde, tristhed, overraskelse og vrede.
Grundlæggende kan alle vores følelser betragtes som vores pejlemærker her i livet. Følelser er med til at fortælle os hvor vi skal bevæge os hen – på livets vej. Mærker du angst, så er der nok noget du skal bevæge dig væk fra. Mærker du glæde, så er det nok noget du skal bevæge dig hen imod.
Angst kan således grundlæggende betragtes som en god ven, der kan være med til at fortælle dig hvad du skal undgå. Det er når angsten er hensigtsmæssig.
Nogle gange kan angsten udvikle sig uhensigtsmæssigt. Og så er det rigtig godt at have en professionel at tale med. Se mere om angst her

Manglende selvtillid

Selvtilliden er knyttet til gøren.
Selvværd er knyttet til væren.
Selvtillid og selvværd drejer sig accept og anderkendelse af dig selv.
Se derfor ovenfor

Sorg over at have mistet

Sorg er kærlighed, der er blevet hjemløs.
Ingen kærlighed uden sorg – og omvendt.
Sorg og kærlighed er således dybt forbundne følelser.
Og selvom du måske godt er klar over at det er umuligt at gå gennem livet, uden på et tidspunkt at opleve sorg, så bliver sorgen jo ikke mindre smertefuld af det.
Sorgprocessen er vigtig både for at ære den døde, og ligeledes for at du på et tidspunkt kan komme videre i dit liv.
Som udgangspunkt er der to vigtige elementer i sorgprocessen:

Forståelsesmæssig erkendelses proces.
En følelsesmæssig gennemlevning af sorgen.

Mange har gavn af sorggrupper, hvor du møder andre ligestillede. Andre har det bedre med at dele sorgen med en god ven/veninde eller et familiemedlem. Atter andre har behov for at arbejde med sorgen med en professionel psykoterapeut i psykoterapi.
Det er under alle omstændigheder vigtigt at du ikke går for længe med en ubearbejdet sorg. Der kan være mange komplekse følelser indblandet i sorgen. Du kan måske blive helt flov over at være vred på den afdøde. Her er det godt at snakke med eksempelvis en psykoterapeut, der kan hjælpe dig igennem sorgen og få afløb for sorgens følelser sådan at du ikke vender det indad.

Præstationsangst

Der er rigtig mange mennesker der har det svært med at skulle stille sig op i en forsamling og holde tale. Præstationsangst er nok den mest udbredte form for angst. Se mere omkring angst her

Parforholdsproblemer

Desværre er der rigtig mange i dagens Danmark, der har problemer med parforholdet. Det kan være at kommunikationen er gået helt skæv, det kan være at I som par har forskellige værdisæt, det kan være at I har fjernet jer så meget fra hinanden at fysisk kontakt er fremmed for jer.
Jeg samarbejder med Maggi, der også er psykoterapeut, omkring et parterapi koncept som er unikt. Se mere om vores parterapi koncept her.

Traumer og andre sår på livet

Vi kommer sjældent igennem livet uden traumatiske hændelser.
Hvis du på et tidspunkt i dit liv har været udsat for noget traumatisk – en bilulykke, et overgreb, dødfald i din nærmeste familie eller omgangskreds, – så har du måske umiddelbart haft en kraftig følelsesmæssig reaktion. Efterfølgende har der måske været mange praktiske ting, der skulle håndteres, og du har måske søgt tilflugt i hverdagen trygge rammer.
Tilsyneladende er du kommet godt videre efter den traumatiske hændelse. Psykologisk set lægger vi låg på hændelsen. Det kan være meget praktisk i visse situationer – for vi skal jo videre. At lægge låg på en traumatisk begivenhed binder imidlertid også en mængde energi.
Du vil således – ved at arbejde terapeutisk med din trauma – kunne mærke en forløsning af energi.

Erindringer fra barndom og opvækst som trykker

“Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom” er titlen på en bog. Samtidig kunne det også være overskriften for den psykodynamiske metode, der er baseret på, at du som voksen – med de ressourcer og indsigter et voksent menneske har – tager dig kærligt af den del af dig, der måske hænger fast i trykkende barndomserindringer. Jeg har en særlig interesse indenfor den psykodynamiske psykoterapi, da jeg selv har haft stor glæde af denne terapiform i min egenterapi.

Tvivl og splittelse i forhold til forskellige ønsker, behov, mål, værdier

At tænke på fremtiden kan være fyldt med bekymringer, forvirring og tvivl.
Derfor kan det være en rigtig god idé at bruge psykoterapien til at få afklaring på hvad du vil med dit liv. Med hovedet kan du forestille dig mange senarier omkring din fremtiden, der er mange valgmuligheder, og hvilke mål skal du gå efter. En kropsterapeutisk vinkel på dette kan være at du giver dig selv lov til at mærke din krop, giver dig selv lov til at mærke hvilke fornemmelser, hvilke følelser du mærker. Disse fornemmelser og følelser er mange gange meget præcise, når de får lov at guide dig omkring fremtiden.

Selvudvikling

At gøre subjekt til objekt.
Når du er i stand til at se dig selv fra et helikopterperspektiv, så er der grobund for forandring og selvudvikling. Når du tager helikopteren, så gør du netop dig selv – subjektet – til objekt.

Og lignende

Der er et hav af mulige indgangsvinkler til at starte i psykoterapi. Ovenfor har jeg forsøgt at beskrive nogen af dem.
Uanset hvilken vinkel du har, uanset hvilket tema du har, så er du imidlertid altid velkommen til at henvende dig til mig.