Parterapi – hvilken samtaleform bruger I ?

Har I brug for parterapi?

Måske er I et sted i jeres liv, hvor det kan give go mening at få en tredje part med i nogle af jeres  samtaler. En parterapi samtale.

parterapi samtale

En af de ting jeg synes er vigtig at formidle til par i terapi er bevidstheden om at der er forskellige samtaletyper.

For enkelthedens skyld er der to hoved samtaletyper:

  • Sandhedssamtaler
  • Perspektivsamtaler

Sandhedssamtaler:

 

Hvis I er fokuserede på at få ret i en samtale, så kan stemningen bliver meget skarp og hård.
Selve indgangsvinklen til denne samtale – som nok bedre kan betegnes som en diskussion – er at du har ret og din partner har uret, og det drejer sig derfor for dig om at argumentere for dit  standpunkt således at modparten til sidst ændre mening eller holdning. Du får ret. Din partner for fred. Men bagved kan der godt ligge en irritation, som ikke bliver italesat.
Her kunne en parterapi samtale være nyttig.

parterapi samtale

Og dette billede illustrerer hvor svært det kan være at blive færdig med diskussionen – billedeteksten leder samtidig over til den anden samtaletype:

Perspektivsamtaler:

Som billedteksten siger, så er alle udsagn påvirket af det perspektiv, du har på det pågældende tidspunkt.

Perspektivsamtaler drejer sig om dialog, om at udveksle synspunkter og om at have respekt for hinandens meninger.

Her er udgangspunktet for samtalen at vi kan have hver sin mening og at vi er nysgerrige omkring den andens holdninger og meninger.

For nogle par kan det være en svær øvelse pludselig at skulle ændre samtaletype fra overvejende sandhedssamtaler til at begynde at have perspektivsamtaler.
Derfor er det godt at øve i en parterapi samtale.
Her kan man bruge en metafor for at hjælpe sandhedssamtalerne frem. Vi forestiller os at der er to øer. Den ene part bor på den ene ø, og den anden part bor på den anden ø. Mellem de to øer er der en bro. Så går vi på skift på besøg på den andens ø. “Gæsten” er nysgerrig som om det er første gang at han/hun besøger øen. Hvordan er det her på denne ø?
Hvilke holdninger/meninger har “værten” på denne ø?
Og selv om værten har nogle holdninger/meninger som gæsten ikke er enige i, så er gæsten blot nysgerrig og undersøgende omkring det.

Er I interesseret i et parterapi forløb, så kontakt mig for en uforpligtende snak.