Nordlyset skinner – både i krop psyke og sjæl

Krop psyke

Netop hjemvendt fra 5 dages intensiv massageterapeutisk uddannelse på Nordlys tilbyder jeg et direkte behandlingtilbud, der kobler krop psyke og sjæl.

Som certificeret psykoterapeut har jeg jo altid vidst at krop, psyke og sjæl er tæt forbundne.
Og jeg bruger allerede metoder og teknikker i min psykoterapeutiske praksis, hvor kroppen også er med. I samarbejde med klienten lokaliserer klienten svære følelser i kroppen, og klienten lærer at rumme svære følelser.
Den dybereliggende årsag til disse følelser tager vi også fat på. Det kunne være at klineten har et livstema omkring dét at afslutte og færdiggøre. Klienten kan have svært ved at færdiggøre uddannelse, projekter eller opgaver. Tilsyneladende er der altid lige en sidste ting, der kan gøres bedre og derfor udskydes færdiggørelsen.

Set fra et kropspsykologisk synspunkt er der forskellige ressourcer forbundet med de forskellige kropsdele. For en krop i balance symbolisere benene målrettethed, handlekraft, bevægelighed og grounding.
Er der problemer med handlekraften, problemer med at afslutte og færdiggøre, så kan der være en ubalance i benene.
Massageterapeutisk har jeg således mulighed for – i samarbejde med klienten –  at arbejde med at styrke benene.

Overordnet set har jeg mulighed for at tilgå forskellige problematikker fra to vinkler. Dels fra en psykoterapeutisk vinkel med samtaleterapi og andre psykoterapeutiske værktøjer – og dels fra en massageterapeutisk vinkel med en indledende samtale og efterfølgende massage.

Se her for at læse om den kombinerede behandling.