Morten Lund, coach og psykoterapeut

Morten Lund, coach og psykoterapeut

Fra ingeniør til coach og psykoterapeut.

Jeg har haft besøg af  journalist, Josefine Ørts Felletoft fra Midtjyllands Avis .
Jeg fortalte om hvordan jeg for godt et år siden tog en beslutning om et retningsskifte i mit liv. Et markant retningsskifte, der virkelig har ændret min hverdag.

“Jeg byder dig hjertelig velkommen, og som coach og psykoterapeut inviterer dig indenfor i mine hyggelige lokaler centralt i Silkeborg.” lyder det på min hjemmeside, IDet.dk.
Og jeg forsøgte også for Josefine at gøre hendes besøg hyggeligt og rart.

Jeg fortalte, at jeg oprindelig er uddannet ingeniør og har arbejdet som ingeniør i over 20 år i en række forskellige jobfunktioner.
Som softwareudvikler, som projektleder og som kvalitetsingeniør.

Vi snakkede om den ro der mærkes i lokalet, og jeg fremhævede Nordskoven som nabo som medvirkende til  stilheden og roen. Når klienter sidder i lokalet kan de se skovens lysegrønne bøgehav ud ad vinduet.

For mig er nærværet til naturen meget vigtig.
Og jeg nævnte bl.a. caminovandring og MTB, da Josefine spurgte ind til mine fritidsinteresser.
Jeg er også medlem af vinterbaderklubben “Den Blå Tap”, der holder til ved Vestre Søbad ved Almindesø.

Vi kom ind på hvilke problemstillinger klienter kommer med.

Jeg fortalte, at rigtig mange mennesker på et eller andet tidspunkt kommer ud for nogle problemer eller kriser, som de ikke umiddelbart kan overkomme selv. De har brug for at dele med et andet menneske. Bare det at dele ens bekymringer med et andet menneske gør bekymringerne mindre.
Det kan også være en person, der  mangler selvværd, eller personen har behov for hjælp til at bearbejde sorg og tab i forbindelse med dødsfald eller skilsmisse.

Jeg serverede i dagens anledning te for min gæst. Jeg valgte kopper med mit logo – der minder om en glad smiley.

Jeg  fortalte om sammenhængen mellem firmanavnet,ID’et og logoet

Morten Lund, coach og psykoterapeut

ID’et

ID’et kan være en betegnelse for lysten – lysten til livet.

Freud foretog i begyndelsen af 20’erne en opdeling af den menneskelige psyke i tre strukturer: Jeg’et, ID’et og Overjeg’et.
ID’et er et udtryk for vores drifter, der sikrer artens overlevelse; seksualiteten, og de der sikre individets overlevelse; aggressiviteten.
ID’et fungerer i overensstemmelse med lystprincippet, dvs. at drifterne søger direkte og umiddelbar tilfredsstillelse uden hensyn til andre faktorer.
Overjeg’et sørger for at tilpasse ID’et til de normer og idealer, som individet har udviklet i løbet af sit liv.
Jeg’et har som væsentligste opgave at integrere og samordne personligheden i dens handlinger og krompromisdannelser mellem omverdenens krav, individets driftmæssige behov og dets normer og idealer.

 

ID’et kan også stå for din identitet.

Alle har flere identitetskort, der tjener til at identificere sig. Mennesker opbygger gennem livet en identitet. Den måde de gerne vil indentificeres af andre og af sig selv. Det kan være en identitet der er baseret på alt lige fra tøjstil, valg af kaffemærke, til holdninger overfor dyrevældfærd og politisk ståsted.

ID står også for Integrativ Dynamisk.

Med ordet Integrativ menes, at tilgangen og synsvinkelen er holistisk og helhedsorienteret.

Som uddannet fra ID Academy, Hattenæs har jeg en viden og erfaring fra mange psykologiske retninger, der hver især bidrager med værktøjer til en samlet psykisk værktøjskasse.

Jeg fortalte, at det er med denne brede integrative vifte af psykologiske retninger som erfaringsbaggrund at jeg møder mine klienter – som hele mennesker, der hver især er unikke.

Dynamisk psykologi er en almen psykologi der bygger på den psykoanalyse som Freud startede. Ud fra en psykodynamisk synsmåde er alle menneskers handlinger, tanker og følelser meningsfulde og forståelige.

 

Logo – ID’et

 

Logoet er opbygget som en glad smiley. Et grønt I, der udgør panden. Et rødt D, der er den glade mund.
Og de to øjne – det ene blinkende – er formet af ‘e og t. Den glade smiley skal symbolisere lysten til livet.

Og jeg kunne stille spørgsmålet: “Giver du lysten plads i dit liv?”

 

Journalisten spurgte ind til mit privatliv.

Jeg fortalte, at jeg er gift med Camilla, og sammen har vi to sønner og en datter.
Jeg  har selv haft stress inde på livet, og det er i den forbindelse, at  interessen i selvudvikling er startet samt mine uddannelser til  coach og psykoterapeut er initieret.
Jeg blev certificeret ID Life Coach i 2012 fra ID Academy, og jeg er netop færdiguddannet ID Psykoterapeut med speciale i sammenhængen mellem stress og barndomsproblematikker.

Stress – en folkesygdom

30.000 danskere er sygemeldt hver dag med stress, og WHO forudser at om 10 år vil halvdelen af alle dødsfald have en eller anden sammenhæng til stress. Dystre tal.
Vi er nød til at få øjnene op for disse alarmlamper, der blinker mørkerødt.

Årsager til stress

Der kan være mange årsager til stress. Ydre omstændigheder med alt for stort arbejdspres, umulige arbejdsforhold, pres fra chefer, besparelser og fyringer i organisationen. Alt sammen ting der kan være svære at påvirke for den enkelte.
Min vinkel på stress er baseret på dét den enkelte selv kan påvirke: den enkeltes egen tænkning omkring sin arbejdssituation, sin egen opfattelse af sig selv, angst for konsekvenserne ved at sige fra, higen efter anerkendelse fra sin chef.
Jeg fortalte Josefine, at jeg har nogle gode værktøjer så klienten kan hjælpe sig selv ud af stress.

Svært ved at sige fra? Hvordan kan det være?

I specialet sammenstiller jeg situationer i barndommen med situationer i det moderne arbejdsliv.

Jeg forsøgte at uddybe dette ved at sige, at I barndommen var der måske sider af dig, som ikke altid blev værdsat af dine forældre. Disse sider – vrede for eksempel – gemte du så væk. Du gjorde det fordi du grundlæggende har brug for at blive anerkendt og elsket som du er. Det er et eksistensvilkår. Derfor var der gode grunde til at du gemte de sider væk, som ikke blev værdsat.
Således er du nu ikke anerkendt for den du er – dybest set -, men i stedet anerkendt for at have tilpasset dig. Anerkendt for at have gemt sider af dig væk.
Dette skaber imidlertid en ydrestyring, hvor du hele tiden er på arbejde. Hvor du hele tiden er på arbejde i “rollen” som den “tilpassede”. Du har brug for anerkendelsen, og du har aldrig lært at anerkende dig selv, for den du virkelig er. Du er derfor nødt til at få anerkendelsen fra andre – eksempelvis din chef.
Når du på den måde er afhængig af anerkendelsen fra din chef, så er det, at du har svært ved at sige fra. Så er det svært virkeligt at sige “NEJ”. Når opgavebunken i forvejen er stor på dit skrivebord, og chefen kommer og lægger endnu en opgave på dit bord – hvad siger du så?

Josefine havde en deadline, og skulle tilbage til avisen og renskrive sine notater, og jeg takkede for besøget.