Mindfulness øvelse: Bliv mere robust og mindre stresset

Stress mindfulness

Bliv mere robust og stress af med denne mindfulness øvelse…..

Chakra

Øvelsen tager udgangspunkt i de fire nederste chakraer:

Rod (rød), hara (orange), solar plexus (gul) og hjerte (grøn).

Hver af disse chakra repræsenterer nogle egenskaber og følelser.

Rod:
Dette chakra findes der hvor rygsøjlen ender og giver dig jordforbindelse og grounding.
Balance:
Hvis dette chakra er i balance har du måske en fornemmelse af stabilitet.
Underskud:
Hvis du derimod har en svag energi i rod chakraet, så kan du få en følelse af usikkerhed, forvirring, rodløshed.
Overskud:
Hvis du har en stærk rod energi, så kan du få følelsen af afhængighed og falsk tryghed.

Hara:
Dette chakra finder du under navlen og det giver dig kraft.
Balance:
Hvis dette chakra er i balance har du måske en fornemmelse af styrke, sindsro, lyst og selvtillid.
Underskud:
Hvis du derimod har en svag energi i hara chakraet, så kan du få en følelse af at være deprimeret. Uoverkommelighed og skyld.
Overskud:
Hvis du har en stærk hara energi, så kan du få følelsen af aggression, vrede, bitterhed.

Solar Plexus:
Dette chakra findes lige i mave der hvor brystbenet starter og giver dig en fornemmelse af at være i proces.
Balance:
Hvis dette chakra er i balance har du måske en fornemmelse af flow og rummelighed.
Underskud:
Hvis du derimod har en svag energi i solar plexus chakraet, så kan du få en følelse af frygt og angst.
Overskud:
Hvis du har en stærk solar plexus energi, så kan du få følelsen af dominans, begær og selvoptagethed.

Hjerte:
Dette chakra findes i hjerteregionen og giver dig evnen til at være empatisk og medfølende.
Balance:
Hvis dette chakra er i balance har du måske en fornemmelse af lykke og taknemmelighed.
Underskud:
Hvis du derimod har en svag energi i hjerte chakraet, så kan du få en følelse af isolation og selvmedlidenhed.
Overskud:
Hvis du har en stærk hjerte energi, så kan du få følelsen af foragt og at bære nag.

Selve mindfulness øvelsen

Selve mindfulness øvelsen er inspireret af en øvelse jeg har lært på massage terapeutisk uddannelse på Nordlys.

Sæt dig i en behagelig stilling.
Vend opmærksomheden indad.
Sid et par minutter med fokus på åndedrættet.
Ret opmærksomheden på dit rod chakra.
Fremkald følelsen af stabilitet.
Sid med denne følelse mens du holder opmærksomheden på rod chakraet i ½ minut.
Fremkald derefter følelsen af at være i underskud i rod chakraet. Følelsen af  usikkerhed, forvirring, rodløshed.
Sid med denne følelse mens du holder opmærksomheden på rod chakraet i ½ minut.
Fremkald derefter følelsen af at være i overskud af rod energi.
Følelsen af afhængighed og falsk tryghed.
Sid med denne følelse mens du stadig holder opmærksomheden på rod chakraet i ½ minut.
Vend nu tilbage til følelsen af stabilitet.
Sid med denne følelse i ½ minut.

Flyt opmærksomheden til hara chakraet
Fremkald følelsen af styrke, sindsro, lyst og selvtillid
Sid med denne følelse mens du holder opmærksomheden på hara chakraet i ½ minut.
Fremkald derefter følelsen af at være i underskud i hara chakraet.
Følelse af at være deprimeret. Uoverkommelighed og skyld.
Sid med denne følelse mens du holder opmærksomheden på hara chakraet i ½ minut.
Fremkald derefter følelsen af at være i overskud af hara energi.
Følelsen af aggression, vrede, bitterhed.
Sid med denne følelse mens du holder opmærksomheden på hara chakraet i ½ minut.
Vend nu tilbage til følelsen af styrke, sindsro, lyst og selvtillid.
Sid med denne følelse i ½ minut.

Flyt opmærksomheden til solar plexus chakraet
Fremkald følelsen af flow og rummelighed.
Sid med denne følelse mens du holder opmærksomheden på solar plexus chakraet i ½ minut.
Fremkald derefter følelsen af at være i underskud i solar plexus chakraet.
Følelse af frygt og angst.
Sid med denne følelse mens du holder opmærksomheden på solar plexus chakraet i ½ minut.
Fremkald derefter følelsen af at være i overskud af solar plexus energi.
Følelsen af dominans, begær og selvoptagethed.
Sid med denne følelse mens du holder opmærksomheden på solar plexus chakraet i ½ minut.
Vend nu tilbage til følelsen af flow og rummelighed.
Sid med denne følelse i ½ minut.

Flyt opmærksomheden til hjerte chakraet
Fremkald følelsen af lykke og taknemmelighed.
Sid med denne følelse mens du holder opmærksomheden på hjerte chakraet i ½ minut.
Fremkald derefter følelsen af at være i underskud i hjerte chakraet.
Følelse af isolation og selvmedlidenhed.
Sid med denne følelse mens du holder opmærksomheden på hjerte chakraet i ½ minut.
Fremkald derefter følelsen af at være i overskud af hjerte energi.
Følelsen af foragt og at bære nag.
Sid med denne følelse mens du holder opmærksomheden på hjerte chakraet i ½ minut.
Vend nu tilbage til følelsen af lykke og taknemmelighed.
Sid med denne følelse i ½ minut.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for at blive guidet i denne mindfulness øvelse er du velkommen til at kontakte mig.

Måske har du lyst og behov for egentlige terapeutiske samtaler omkring det der rører sig i dig. Du er velkommen.

Se endvidere her for at læse om mig.