Jes Bertelsen: Drømme, chakrasymboler og meditation

IMG_2433

 

Jes Bertelsen beskriver hvordan man kan arbejde med drømme på 3 niveauer.

Det første niveau er et rent kognitivt forståelsesniveau.

I det næste niveau er drømmene et udtryk for energier.

Og i det sidste niveau opfattes drømmene som en helt egen bevidsthedsform.

Her vil jeg kort beskrive det første niveau:

Her drejer det sig om at analysere drømmene og få noget meningsfuldt ud af den enkelte drøm. En af de meningsfulde aspekter ved drømme, er at de er kompensative i forhold til dagsbevidsheden. Om dagen kan man være en høflig og velopdragen ung mand, mens man om natten kan drømme at man er en ung mand der er fandenivolsk og som bare gør lige præsis hvad han har lyst til. På denne måde kompenserer drømmen for den høflige side af en selv. Og den fortæller dig måske at der er en ubalance mellem din høflige side og den side der gerne følge sit inderste.