Integral Sundhed af Elliott S. Dacher

image

Denne bog om Integral sundhed er tager fat i alle hjørner af sundhed og viser dig “vejen til menneskelig trivsel”.

Ved sundhed i normal forstand forstår vi typisk kroppens sundhed. Men når vi sætter “Integral” foran “sundhed” sætter vi straks en bredere forståelsesramme på.

Og allerede på coverbilledet, som ses herover, får man en fornemmelse af at bogen omhandler alle 4 kvadranter i den integrale landkort. Øverst til venstre ses en ung mand under meditation. Dette repræsentere det psykospirituelle aspekt. Øverst til højre ses en kvinde under løb i skoven. Det er det biologiske aspekt – kroppen. De mange bare tæer nederst til venstre skal symbolisere det interpersonnelle aspekt. Og til sidst er det verdslige – repræsenteret ved manden, der med sin kornmark er med til at bidrage til samfundets sundhed.

Netop denne holistiske tilgang, hvor alle disse 4 aspekter inddrages, er den første af 5 væsentlige principper, som er vigtige for at praktisere integral sundhed. De øvrige principper er:

Evolutionært. At vi er bevidst om at vi hele tiden udvikler og  forandre os, og at vi derigennem når op på et nyt eksistentielt niveau.

Intentionel. At fastholde opmærksomheden på det vi har valgt. Ikke at lade opmærksomheden forstyrre af tilfældige tanker, emotioner eller følelser.

Personcentreret. At vi hver især er individuelle individer. Og integral sundhed skal opbygges ud fra individets behov.

Dynamisk. Alt er i forandring, og det der er godt på et tidspunkt, er ikke nødvendigvis godt i hele ens livsforløb.

Ellers går forfatteren i dybten med at beskrive hvordan den holistiske tilgang – der medtageralle 4 kvadranter – kan føre til udvikling fra krop til sind til ånd – ud fra denne figur:

image

Og jeg har specielt været glad for den vægt det psykospirituelle har i denne bog om Integral Sundhed. I figuren illustreres dette – øverst til venstre – ved at man udvikler sig fra Sansemotorisk til Iagttagende Sind til Rolig – Afventende til Enhedsbevidsthed.