Grænseoverskridende læsning – om personlig udvikling

Personlig udvikling:

Personlig udvikling

Grænser – på godt og ondt

En ekstraordinær og grænseoverskridende bog, der i bund og grund handler om, at den menneskelige trang til at sætte grænser er den egentlige årsag til al lidelse.

Og hvordan kan jeg  – når jeg lige har læst denne bog – tale om at bogen er grænseoverskridende. Det er et paradoks. Og et udtryk for hvor begrænset sproget er. 🙂

Ken Wilber – mentor for ID Academy – er fabelagtig god til at at sætte livets store spørgsmål ind i en større sammenhæng, sådan at også jeg forstår det.

Og livets absolut største spørgsmål – hvis man er interesseret i personlig udvikling – er: Hvem er jeg?

4 bevidsthedsniveauer

Sådan som jeg læser bogen er den centreret omkring en enkelt figur, der let og overskueligt viser bevidsthedsspektret med dets 4 niveauer: Personniveau, egoniveau, hele organismen og enhedsbevidsthed.

Og Ken Wilber fortæller i bogen omkring teorien for hvert af de 4 niveauer, og om hvordan du i praksis kan arbejde med  at inkludere aspekter fra hvert niveau i takt med din personlige udviklingsrejse gennem niveauerne.

For de 4 bevidsthedsniveauer gælder det om at indse at de grænser du igennem livet har sat i forhold til at definere hvem du er – disse grænser er kun en illusion og kun noget der begrænser dig, kun noget der fastholder dig i lidelse.

Personniveau

På personniveau har vi som menneske sat en grænse mellem på den ene side persona og på den anden side skyggen.

Egoniveau

På egoniveau har vi langt hen ad vejen skelnet mellem ego og krop i forhold til at definere hvem vi er.

Organismeniveau

På organisme niveauet begynder du at tage en vidne position overfor eventuelle følelser, tanker eller kropsfornemmelser. Du disindificerer dig med en eksklusiv tilknytning til følelserne, tankerne og kropsfornemmelserne. Du er mere end det. Du er vidne til tanker, følelser og kropsfornemmelser med en grundlæggende jeg-følelse. Og denne indre jeg-følelse er den samme indre jeg-følese som alle mennesker har. Og den er forbundet.  Denne forbundne jeg-følelse kommer bl.a til udtryk i drømme, hvor vi alle “trækker” fra det samme arketypiske “bibliotek”, når vi eksempel drømmer om enhjørninger.

Enhedsniveau

På enhedsbevidsheds niveauet beskriver Ken Wilber det tidsløse nu, for det er kun hér at enhedsbevidsheden findes. Og vejen derhen er et paradoks, for hvordan kommer man derhen hvis præmissen er at man skal være fudt tilstede i nuet? For du kan kun være fuldt tilstede i nuet ved at være dér 100% – og dermed ikke har den mindste tanke omkring en fremtidig forandret situation.

Overvindelse af modstanden

Ken Wilber  skriver at man langsomt indser at modstanden på hver af de 4 niveauer er dét man skal overvinde for at komme videre til næste niveau. Modstand mod skyggen på personniveau og  modstand mod kroppen på egonievau. Og det er i virkeligeheden modstanden mod at være ét med hele verden man kæmper imod. Når denne modstand slippes så opnår man enhedsbevidsthed.

Har du behov for personlig udvikling?
Du er velkommen hos mig, Morten Lund.

 

Book tid

 

 

Se mere om mig og mit virke som psykoterapeut her