Rejsen hjem, John Bradshaw

Fortrængte følelser

 

Fortrængte følelser:

Undertitlen til denne bog “Befri dit indre barn og forstå dig selv som voksen”. Og denne undertitel siger meget om hvor befriende og forløsende metoderne beskrevet i denne bog kan være.
Hvis du har gået med en uhensigtsmæssig adfærd, som bare bliver ved med at gentage sig igen og igen. Du ved måske godt inderst inde at det ikke er et særligt smart handlemønster, men du har svært ved at bryde det. Så kan det være fordi du har fortrængt følelser fra barndommen. Og så kan du helt sikkert have gavn af at læse denne bog, der er fyldt med praktiske øvelser.
Den optimale måde at arbejde med sådanne følelser er samtale terapi. I nogle tilfælde kan du dog få gevinst af bogen som selvstudie.
Og John Bradshaw beskriver detaljeret om hvordan du griber øvelserne an.

Jeg har selv haft stor hjælp ved i terapi at anvende nogle af John Bradshaws metoder.

Bogen er opdelt i 4 dele.

Symptomer:

Første del beskriver de symptomer som er typiske for en person, der bærer rundt på sår fra barndommen – et såkaldt “såret indre barn”.
Og ligeledes beskrives hvordan det kunne gå til,  at personens indre barn blev såret.

Hvis en person har haft en barndom, hvor den ene forælder har haft et misbrug, så er der risiko for at denne person også har et misbrug. Ligeså med voldelig adfærd. Børn der har været udsat for vold har en tendens til også selv at blive voldelige.
Tillidsproblemer kan være et andet tema.
Gentagelse af uhensigtsmæssige handlingsmønstre er en meget typisk problemstilling.
Selvdestruktiv adfærd, magiske forestillinger, kontaktvanskeligheder, svært ved at indordne sig, tankeforstyrrelse, depression er andre symptomer på et såret indre barn.

Som spædbarn fødes du med en autentisk nysgerrighed, tillid og naivitet til livet. Du er dybt afhængig af at andre hjælper dig med ar opfylde dine basale behov for mad, varme og nærvær. Og bliver du ikke mødt i disse basale behov, bliver du på et tidligt stadie såret.
Som spædbarn skal du først opdage at du er et selvstændig individ. Et selvstændig menneske med følelser. Der er ikke langt fra gråd til grin for spædbarnet, selvom de er udtryk for yderpunkter i følelsesregisteret, Hvis barnet ikke bliver mødt med accept og ikke bliver spejlet i disse følelser, så lærer barnet hurtig at disse følelser ikke er ok.
Barnet lærer at elske ved at blive elsket. Og hvis ikke barnet bliver elsket som det unikke menneske det er, så opstår det sårede indre barn.

Byd det sårede indre barn velkommen:

I anden del af bogen arbejdes der med at den voksne – som oplever nogle af symptomer beskrevet i første del –   byder det sårede indre barn velkommen.
Det sårede indre barn skal mødes dér hvor det er. På det udviklingstrin, hvor barnet blev såret og begyndte at fortrænge følelser, der ikke blev mødt. Bogen beskriver for hvert udviklingstrin en række øvelser, der er gode til at få kontakt til det sårede indre barn og til at byde det velkommen.

Befri dit sårede indre barn:

Tredie afsnit hander om at befri dit sårede indre barn ved eksempelvis at forestille sig at den psykologiske historie skrives om.
Som voksen har du nogle ressourcer og noget erfaring. Disse ressourcer og denne erfaring anvender du i arbejdet med indre barn. Du tilfører ressourcer til en situation i barndommen, hvor det sårede indre barn har nogle behov, som ikke bliver opfyldt.
Det sårede indre barn kan således  – i psykologisk forstand – få opfyldt nogle af de behov, der  tidligere var uopfyldte.

Kreativitet:

Sidste afsnit handler om at have kontakt og integrere både det sårede indre barn, som er den negative side af det indre barn; såvel som det undrende barn, som en den positive side.