Ensomhed – en smertefuld følelse

Har du oplevet følelsen af ensomhed?
Vi kan “føle os alene”, og vi kan “føle os ensomme”. To vidt forskellige følelser.

Ensomhedens Gade nr. 9, John Mogensen

Vi sang john mogensen sange som børn – uden helt at lægge mærke til teksten. Jeg gjorde i hvert fald ikke. Men her er et vers:

Jeg bladrer i et album fyldt med minder
Om en tid, som jeg endnu ikke fatter er forbi
For fa´en hvor er det trist at se tilbage
Og nu bor jeg her i ensomhedens gade nr. 9

Se den fulde tekst her.

Forskellige former for ensomhed.

Og John Mogensen synger jo om ensomheden der følger efter et endt kærlighedsforhold. Umiddelbart kunne vi betragte det som en forbigående ensomhed, medmindre manden i sangen – som jo nok må være John Mogensen selv –  virkelig slår sig på flasken og ikke formår at hive sig selv ud af den negative spiral, der derved sættes i gang.
Så bliver ensomheden langvarig.

Forbigående ensomhed

Den forbigående ensomhed er nok den fornemmelse jeg i starten af denne artikel kalder “at føle sig alene”.
Det kan være du har mistet dit job, mistet en nær ven eller er flyttet til en anden by. Så kan vi alle føle os alene og derved forbigående føle os ensomme.
Følelsen er ikke særlig rar, og det kan få os til at tage initiativ til at gøre noget ved problemet. Gøre en ekstra indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, opsøge nye venner ved at melde sig ind i en forening, en klub eller tage på højskole.

Langvarig ensomhed

Langvarig ensomhed har langt dybere fat. Det er her hvor vi virkelig “føler os ensomme”.
Denne følelse kan være grundlagt tidligt i livet med svigt, manglende omsorg og manglende tilknytning. Grobunden for den langvarige ensomhed kan forstærkes af et liv med svage kontakter til familie og venner og psykisk ustabilitet.

Bowlby om tilknytning og forbundethed.

Når vi føler vi ikke har nogen at dele vores tanker med. Det være sig bekymringer, forventninger, dagligdags tanker om hverdagen og store tanker om livet og døden.
Når vi ikke har nogen at dele vores følelser, glæde, sorg, vrede, angst.
Så kommer ensomheden.
Det er et basalt menneskeligt behov der ligger bag ønsket om at være forbundet til andre mennesker.
Spædbarnet knytter sig til mor for at kunne overleve. Overleve både fysisk og psykisk.

ensomhed

Dette tilknytningsbånd der opstå mellem mor og barn var John Bowlby den første til fuldtud at eftervise. Se mere om John Bowlby og tilknytning her

Ensomhed – udad og indad

Terapeutisk kan vi arbejde med ensomheden ved at undersøge paralleler. Der er – på en eller anden måde – en parallel mellem den distance du tager i forhold til andre, og den distance du tager i forhold til dig selv.
Ved at arbejde med distancen til dig selv, kan du afhjælpe distancen til andre. Og derved mindske din ensomhedsfølelse.

Ensomhed indad – distance til dig selv.

Hvordan arbejder jeg med ikke at distancere mig fra mig selv, kunne du måske spørge.
Og det afleder måske et andet spørgsmål: Hvordan distancerer jeg mig fra mig selv?
Allerede her har du fået en bevidsthed på, at der kan være forskellige grader af, hvor distanceret du er i forhold til dig selv.
En almindelig måde at distancere sig overfor sig selv er ved ikke “at leve” sine følelser.
Vi kender det alle. Du bliver spurgt til hvordan det går med dig. Du mærker en følelse af stress og du føler dig presset. Men du hører, dig selv svarer på spørgsmålet med: “Det går fint”.
I dette tilfælde er du igang med at distancere dig fra dig selv.
Vi kan i terapien arbejde med at du bliver mere autentisk i forhold til dit følelsesliv. Du vil opnå en dybere kontakt med dig selv. Og sidegevinsten er en tættere relation til dine omgivelser.

Ensomheden er sparket tilbage til nummer 9.

 

Book tid

 

Se mere om mig – Morten Lund, psykoterapeut og massageterapeut – her