Enneagram test – Personlighedstyper

Enneagram test.

Enneagram test

Enneagram test?

Enneagrammets Visdom er en komplet beskrivelse af  de 9 personlighedstyper.

Som en del af psykoterapeut studiet på ID Academy – ledet af Ole Vadum Dahl – har jeg haft kurser i Enneagrammets Visdom.

Ikke alene beskriver bogen personlighedstyperne, men der er samtidig en meget detaljeret beskrivelse af hvordan man indenfor den enkelte type kan udvikle sige både psykologisk og spirituelt.

Personligheden bliver jo opbygget gennem barndommen. Personligheden bliver præget af den livssituation du har haft som barn. Du udvikler dit eget billede af verden med dine egne værdier og overbevisninger. Du udvikler forsvar,  strategier og adfærd til at gebærde dig i det miljø du var en del af.
I takt med at personligeheden – der jo er mentale strukturer – bliver mere veludviklet bliver du mere og mere identificeret med din personlighed og du mister langsomt kontakten til dine dybere essens.

Personligheden bygger et selvbillede – et billede af sådan som vi gerne vil være. Det medfører samtidig – da vores mentale verden er dualistisk – at du gemmer den del af dig væk, som du ikke så gerne vil identificeres med.

Enneagram test kan kaste lys over din skygge

Ved at arbejde med Enneagrammet  – og tage en enneagram test – kan du dels få kastet lys over din skygge – den del af dig du har gemt væk – og derved blive et mere helt menneske. Og dels kan du få mere kontakt med din dybere essens. Hvis du har en travl hverdag så kan du have fornemmelsen af ængstelse eller uro. Og det kan være fordi du har mistet kontakten til det dybere sted i dig. Det sted i dig, hvor der bare er ro og fred – og nærvær.

Udviklingsvej for hver af de 9 personlighedstyper

Det drejer sig med andre ord om ikke at identificere sig helt så meget med sin personlighed.
Og for hver af de ni personlighedstyper er der en detaljeret beskrivelse af hvordan din udviklingsvej er.
Hvis du – ved at tage enneagram test – finder ud af at du er en type 8 (Udfordreren) har du ikke den samme udviklingsvej som hvis du er en type 9 (Fredsskaberen).
Jeg selv er Fredsskaber og arbejdet med Enneagrammet har virkelig været en øjenåbner for mig. For jeg har længe haft den fornemmelse af at jeg for ikke at identificere mig så meget med min personlighed skulle være mere rummelig og tolerant over for alle. Men netop 9erens udviklingsvej er at omdanne sin indre vrede til energi. Energi der igen kan bruges til at markere sig og sætte grænser.
Og på samme måde er der en udviklingsvej for hver af de 9 typer.

Har du lyst til at finde din personlighedstype?
Tag den gratis enneagram test på www.enneagraminstitute.com

Herefter er du velkommen til at kontakte mig for en terapeutisk samtale, hvor vi sammen finder din udviklingsvej.