De uelskedes sår – find din egenkærlighed

De uelskedes sår, bog af Peter Schellenbaum, om at frigøre evnen til egenkærlighed

egenkærlighed

De uelskedes sår – Frigør even til egenkærlighed

Vi skal give afkald på forældrekærligheden. Kun derigennem kan vi lære at elske os selv.
At opgive forældrekærligheden – altså en nutidig søgen efter en kærlighed som ikke blev givet i barndommen – kan ikke ske udelukkende på det kognitive plan, men skal også opleves kropsligt.
Depression udspringer altid pga. genoplivning af et tidligt kærlighedsobjekt, man aldrig har løsrevet sig tilstrækkeligt fra.
“Hvordan kommer jeg af med dette problem? Denne del af mig?” Forfatteren er tit blevet stillet overfor disse spørgsmål. Og det er jo, som han siger, en distancering fra sit livsudtryk.
Hvem er den del af en selv, som man så gerne vil af med? Det er jo en selv.
Bedre er det at blive i den fornemmelse, der er knyttet til problemet eller til den del af en selv, som umiddelbart volder besvær.
Bliver der; uden selvkritik eller fordømmelse. Og accepterer alle sider af sig selv som værdifulde.

Peter beskriver i bogen De uelskedes sår, hvordan han gennem terapi forløb med et antal klienter får dem til at “give afkald på” “forældrekærligheden”.

Dette sker nonverbalt ved at lade følelserne komme fri.

I starten måske vrede, derefter en dyb gråd, hulken med ukontrollerede bevægelser.

Peter forklare også hvordan han har gode erfaringer med det han kalder mentalmassage. En kropsscanning med en åben opmærksomhed.

De uelskede føler sig forladt af hele verden. At de forlader sig selv – ved de ikke.

Terapi der frigør din evne til kærlighed –  Morten Lund byder dig velkommen

Har du brug for hjælp til at arbejde med din accept af dig selv på et dybere plan, så er du velkommen. Se her for mere info omkring psykoterapi hos ID psykoterapeut, Morten Lund