Selvudvikling med Chakra massage og samtaleterapi

Har du lyst til selvudvikling gennem  chakra massage og samtaleterapi ?

Som en del af min uddannelse til Nordlys Massageterapeut har jeg valgt speciale indenfor chakra massage.
Chakra er jo en betegnelse for de porte, der på et energetisk niveau forbinder det fysiske og det mentale.
Jeg kalder chakraerne for forbindelsesporte mellem psyke og krop.

Og det er netop denne forbindelse mellem krop og psyke, der har været min store drivkraft i forhold til at tage en kropsterapeutisk uddannelse til at støtte op omkring mit virke som psykoterapeut.

Vi kender alle til at kærligheden bor i hjertet. Men hvorfor lige dér?

De fleste kender også til at når der er nogle svære følelser, så kan det gøre ondt i mellemgulvet – i solar plexus. Det kan føles som en knude, der sidder og spænder lige under brystbenet.

Og så er vi allerede godt i gang med at beskrive de 7 chakraer.

Chakra begrebet kommer oprindelig fra oldgamle østlige traditioner i bl.a. Tibet og Indien.

Chakra massage - en vej til selvudvikling

Rod chakra: Det nederste chakra, som på billedet herover har farven rød. Det er her vi mærker de basale urmenneskelige behov: Mad, tryghed, sex (for at videreføre slægten) og behovet for at komme af med afføring.
Hara chakra: Orange farve. Her er den seksuelle energi mere lystbetonet, der er fokus på relationer til andre samt fysisk styrke og sundhed.
Solar Plexus chakra: Gul. Personlighedens chakra. Det er her egoets følelser bliver bearbejdet.
Hjerte chakra: Grøn. De essentielle følelser som indre fred og ro. Hjertechakraet er samtidig det midterste chakra, der er bindeled mellem de tre nederste chakraer, der er orienteret mod jorden, og de tre øverste chakraer, der er orienteret mod himlen.
Hals chakra: Blå. Der er her fokus på kommunikation. At udtrykke sig og at lytte.
Pande chakra: Lilla. Her hersker intuitionen. Der er overblik, indsigt og skelneevne. Og de intellektuelle evner er vigtige her.
Krone chakra. Hvid. Her er der en følelse af enhed. At vi som mennesker hænger sammen på et højere plan.

Som psykoterapeut skrev jeg speciale i bl.a identitetsudviklingen. Fra fødslen gennemlever du faser, der modsvarer chakraerne.
Som helt spæd er du udviklingsmæssigt på et niveau der svarer til rodchakraet. Det er de helt basale behov for føde og tryghed der er i fokus.
Og sådan kan man se paralleller mellem det enkelte menneskes identitetsudvikling og chakraerne.
Mange mennesker lever med stor fokus på de tre nederste chakra. Og her kan de leve et trygt og godt liv.
Nogle mennesker får måske fornemmelsen af, at det for dem ikke er nok. Der er noget der mangler.
De kommer måske ud for en krise i deres liv, hvor de bliver tvungen til at  forholde sig til livet store spørgsmål. Derved får de måske en anden vinkel på nogle ting og får lyst til at udvikle sig.

Hvis du har lyst til selvudvikling gennem terapi kan jeg hjælpe dig – eksempelvis med fokus på chakra . En sådan proces med selvudvikling vil tage afsæt i de emner du bringer frem i vores samtaler, og vi vil så relatere emnerne til chakraerne, hvis det giver mening.

Som massageterapeut studerende kan jeg nu tilbyde et supplement til denne selvudviklingsproces.
Jeg tilbyder chakra massage, der er med til at balancere dine chakraer.
Det kan være i form af en Ayurvedisk Chakrabalancering, hvor alle 7 chakra bliver aktiveret, åbnet og afbalanceret i kombination med lange fjerlette healende glidestrøg.

Se mere om mig her