Indian Dreams – Massage Pakke med Ayurvedisk Chakra Massage

Indian Dreams – beskrivelse

Inspireret fra Goa, Indien tilbyder jeg 2 eksklusive massage sessioner i en samlet Indian Dreams – pakke.
Du inviteres til at åbne op for sanseligheden for derigennem at forløse spændinger.

Der er 2 selvstændige sessioner á 2 timer inkluderet i pakken
Den første session er en Ayurvedisk Chakra Balancering.
Den anden session er en Indisk Wellness Massage.
(du kan vælge anden massage, hvis du ønsker)

Jeg bruger røgelse fra Indien. Røgelsen er med til at anspore spiritualitet, fordybelse og mystik. Duften er samtidig med til at vække sansningen.

Jeg tilbyder – indlagt i sessionerne – 5 minutters lyd- og vibrationshealing med enten tromme eller klangskål.
Vibrationerne fra tromme og klangskål går dybt ind i kroppen og er med til at forløse spændinger.

Massagesessionerne starter med en kort samtale efterfulgt af ca. 10 minuter i den infrarøde sauna, som blødgør og afspænder krop og muskler.

I den infrarøde sauna vil der blive afspillet et kraftfuldt mantra, der i sig selv kan virke forløsende. Du opfordres til at synge med på mantraet (der er kun dig der kan høre det i saunaen :-))

Jeg vil servere varm indisk Chai te for dig efter sessionerne. Chai te er med masse af smag og duft og er med til at øge sanseligheden i oplevelsen.

Indian Dreams – Pakken

2 x 2 timers Eksklusiv Massage
(En Ayurvedisk Chakra Massage og en Indisk Wellness Massage)

Kort samtale

Infrarød sauna

Tromme eller Klang healing

Indisk Mantra

Indisk Røgelse

Indisk Chai te

Pris på Indian Dreams – pakke

Normal pris for 2 x 2 timer 1700,-

Indian Dreams – pakke med 2 x 2 timers inclusive ovennævnte i en samlet pakke 1500,-

Book tid

Stress Release forløb – Kombineret Samtale og Massageterapi

Med 3 intense, dybe og personlige sessioner, anviser jeg dig en vej ud af stress. Vejen til at forløse den spænding og den energi, der potentielt ligger bundet i din krop og i dit sind.
Sessionerne er bygget op med en god balance mellem samtaler og massageterapi.
Stress har nemlig altid et psykisk og et fysisk udtryk.
Vi kommer med andre ord hele vejen rundt.
Jeg har selv mærket store personlige omkostninger med stress. Og den personlige stress historie er i dag en stor drivkraft for mig til at hjælpe andre, der er ramt af stress .
Jeg har stor faglig erfaring med stress behandling, og du kan se hvad andre siger om mig her.
Med baggrund i mine personlige og faglige kompetancer omkring stress har jeg sammensat et Stress Release forløb med 3 sessioner opbygget med en ramme af typiske og velkendte stress årsags-sammenhænge.
Indenfor disse rammer vil sessionerne udfolde sig i den retning, hvor du personlig har dine udfordringer.

Jeg ser frem til at møde dig.
Du er velkommen.

Stress release forløb

3 sessioner á 3 timer.
Sessionerne har overskrifterne:
Stress og dit indre barn
Stress og din betragtningsvinkel
Stress og dine grænser


I alt 9 timer.

Hver session består af:

1½ times samtaleterapi
og
1½ times massageterapi inklusiv infrarød sauna

Se pris på stress release forløb her

Book tid

Stress og dit indre barn

Stress har rødder helt tilbage til din barndom, hvor du helt ubevidst brugte visse tilpasnings-strategier for at få den opmærksomhed og den anerkendelse du som helt lille havde brug for.
Disse strategier gjorde således, at du gemte visse sider af dig selv væk. Der var med andre ord sider af dig selv du ikke ville acceptere.
Du fik samtidig en oplevelse af at du skulle være på en bestemt måde for at blive accepteret af dine nærmeste.
Du fik en forståelse for at accept og anerkendelse var noget der kom udefra under visse betingelser.
Denne forståelse kan i dit voksne liv gøre at du – i din higen efter anerkendelse udefra – ender i stress.

I den efterfølgende massageterapi vil vi naturligt tage fat i din egen rummelighed og accept af dig selv.
De indsigter du har fået fra samtale sessionen, hjælper vi hinanden med at omforme til en affirmation, som du med fordel aktivt kan bruge i dit indre arbejder på briksen.
Massagen vil i sit udtryk være blid og rummende med dit hjerte chakra i fokus.

chakra forløb

Stress og din betragtningsvinkel

Langt hen ad vejen er det dig selv, der skaber den verden du ser.
Når du eksempelvis ser noget eller nogen i dine omgivelser, der irriterer dig, så er din egen perception du ser.
Verden er som verden er – det er svært for den enkelte at ændre på.
Du kan derimod ændre dit syn på verden – ændre din betragtningsvinkel.

For at ændre betragtningsvinkel kræver det, at du er vågen og er bevidst om dit indre følelsesliv.
Denne session er således en bevidstgørelseproces, hvor du får indsigt i dit eget indre liv.

Solar plexus er i fokus i den efterfølgende massageterapi. At møde de følelser der opstår – øjeblik for øjeblik uden at holde fast i den energi følelserne fører med sig. Med andre ord lader du – i det nærværende øjeblik – følelserne brænde op i solar plexus ilden, så du er klar og åben til det næste øjeblik.

chakra forløb

Stress og dine grænser

Grænsesætning kan ofte være et udviklingspotentiale for den stressramte.
At gå ud over sine egne grænser i bestræbelserne efter anerkendelse kan føre til stress.
Vi arbejder i denne session hovedsageligt med udtryk, udfoldelse og grænsesætning.
I mange tilfælde kan du have svært ved at kommunikere klar og tydeligt i forhold til dine egne behov.
Tager du din plads her i livet? Hvis du siger ja til dig selv, hvad siger du så til dine omgivelser?

Hals chakraet er her omdrejningspunktet i massageterapien. Halsen er ofte betegnet som en tærskelvogter, hvor din egen tilbageholdthed kan være hæmsko for et sundt energiflow.

Infrarød Sauna

Imellem samtale og massageterapien har du mulighed for at tilbringe 10-15 minutter i infrarød sauna. Her bliver musklerne opvarmet og løsnet således at eventuelle spændinger bliver forløst. Det er i sig selv afstressende.
Samtidig er det også et frirum for dig for at reflektere lidt over samtalen.
Se mere om infrarød sauna her

Book tid online

Hvis du er interesseret i et Stress Release forløb, så klik på knappen herunder. Du vælger blot ydelsen “Kombineret Samtale og Massageterapi” og finder en tid, der passer dig, for din første session.

Book tid

Meditation og fællesspisning – Fællesskab og fordybelse

Aftener med fordybelse i meditation, fællesspisning og fællesskab.

Vi byder velkommen til nye fordybelsesaftener, hvor vi som noget nyt inkluderer fællesspisning – en dejlig varm og mættende suppe med brød.

Vi starter med guidet meditation.
Der vil bagefter være mulighed for at dele oplevelser, reflektere og stille spørgsmål til meditationen og til de fornemmelser, tilstande, sansninger, følelser mm. som du gennemlevede under meditationen.
Overordnet set er målet med meditationen at blive mere vågen i hverdagen.
Bagefter er der fællesspisning, hygge og fællesskab.
Fordybelsesaftenerne foregår centralt i Silkeborg og varer 2 time.
Vi vil forsøge at holde en rimelig fast struktur:

Intro og velkommen.
Kom gerne i god tid, da vi starter præcis.

Meditation.
Guidet meditation. Varighed mellem 30-40 minutter.

Eftersnak.
Refleksion, spørgsmål, deling omkring meditationen

Fællesspisning med varm suppe og brød.
Runde under fællesspisningen.
Alle deltagere giver den første gang en kort præsentation af sig selv og jeres meditationserfaring og baggrund.
De følgende gange bruger vi runden til at fortælle, hvordan det er gået siden sidst med meditationen i hverdagen.

Oprydning

Oplæsning af digt som afslutning

Se facebook event her

Tilmelding på dette link:
https://system.easypractice.net/event/meditation-og-faellesspisning-faellesskab-og-fordybelse-7e73e

Betaling: 900,- for alle 6 gange på Mobilpay 74544
Betaling og tilmelding senest 1.09.2019
Du er først tilmeldt, når du både har udfyldt tilmeldingsblanketten og har indbetalt beløbet på Mobilepay.

Ved tilmeldning efter 01.09.2019 koster det 1100,-

Først til mølle (max 15 deltagere)

…………..
Flere detaljer:

Sammen i en gruppe
Vi vil være en samlet gruppe på max. 15 deltagere. Den samlede gruppe gennem hele forløbet vil forhåbentlig gøre at du føler dig tryg og har fornemmelsen af at der er tid, plads og mulighed for at få stillet dine spørgsmål. Tid og mulighed for at du evt. kan få den vejledning du har brug for.
Med trygheden i en samlet gruppe opstår glæden og samhørigheden ved at være sammen i meditation.
Du vil opleve at energien under meditation vil være kraftigere, når du er sammen i en gruppe i sammenligning med at meditere selv. Fællesskabsfølelsen er også med til at fastholde dig selv i at få sat gang i en meditation praksis i hverdagen.
Den siddende guidede meditation er den råde tråd. Der vil være enkelte dynamiske meditationer.
Medbring gerne egen meditationspude, tæppe, sokker eller lign.

Fællesspisning er baseret på økologiske råvarer og måltidet er vegetarisk.
Vidste du, at det at indgå i sociale relationer er på højde med frisk luft og motion når vi snakker indvirkning på vores levetid.

Hvad får jeg med hjem?
Du vil blive introduceret til meditation, hvor vi starter fra bunden og gradvist bygger på.
Du vil allerede efter første gang kunne tage dele af den meditation, vi introducerer dig for med hjem og bruge meditation i din hverdag.
Det er altså både for dig, der aldrig har prøvet at meditere før, og for dig, der måske har gjort det en gang imellem, men aldrig rigtig fået opbygget en daglig praksis med meditationen.
Det er også for dig, der allerede mediterer jævnligt og som ønsker inspiration og fællesskab.

Mindfulness er en integreret del af meditationen, og vi vil prøve forskellige mindfulness øvelser af. De øvelser, der inspirerer dig mest, kan du implementere i din dagligdag.
Der er således lagt vægt på, at dette forløb skal hjælpe dig med aktivt at få meditation og mindfulness ind i dit liv og din hverdag.

Meditation kan give dig noget på flere forskellige plan – både på det mentale, på det fysiske og på det spirituelle plan kan du opleve at meditationen gør en forskel.
Ved meditation kan du komme i kontakt med noget, der giver dyb mening, du vil øge din evne til opmærksomhed og tilstedeværelse, og du vil få en fornemmelse af at være i kontakt til nuet.
I forhold til at forhindre stress er meditation særdeles gavnlig.
Meditation forhindrer stress i at trænge ind i dit system, og meditation forløser ophobet stress.

Du vil ligeledes kunne opleve at
dine bekymringer aftager
din følelsesmæssige stabilitet forbedres
øget kreativitet
mere glæde
højere livskvalitet
mere intuitiv
mere klarhed i sindet
mere ro i sindet

Der er også nogle fysiske fordele ved meditation:
Sænker højt blodtryk
Formindsker smerter relateret til anspændthed som f.eks. spændingshovedpine, mavesår, søvnforstyrrelse, muskel- og ledproblemer
Forøger serotoninproduktionen, hvilket forbedrer dit humør
Styrker immunsystemet
Du kan få fornemmelsen af øget overskud og mere energi
Meditation bringer hjernebølge mønsteret til et alpha niveau, som fremmer udvikling.

Jo dybere du kommer i meditation, jo nærmere kommer du din oprindelige essens. Fra det sted kan du være i livet på en mere oprigtig og autentisk måde. Både i relation til dig selv, til andre og måske til en spirende fornemmelse af forbundenhed til noget større – noget spirituelt.

Er det noget for mig?
Alle er velkomne, og hvis vi skal sætte et par overskrifter på ift. hvem der ville have ekstra meget gavn af meditationsafterne så kan det være:
Dig, der mærker begyndende stress.
Dig, der gerne vil forebygge stress.
Dig, der har søvnproblemer.
Dig, der mærker anspændthed.
Dig, der gerne vil finde ind/finde hjem.
Dig der har problemer med tankemylder.

Hvornår:
Opstart med 6 fortløbende aftener d. 22.10.2019. Slut 26.11.2019.
Tirsdage fra kl. 18:00 til 20:00

Nærværet i fokus.
Nærværet i meditationen er essentielt.
Og derfor vil hele aftenen være med nærvær i fokus.
Vi vil lave nogle små øvelser, der styrker nærværet.

Om mig – Morten
Jeg har i en lang årrække haft en daglig praksis omkring meditation.
Min seneste læremester er Phillip Ness fra Nordlys Centeret, hvor jeg har taget min uddannelse som massageterapeut.
Derfor er min meditation inspireret af gamle tibetanske traditioner.
Meditation er en integreret del af uddannelsen, og jeg fik under uddannelsen anvist en klar vej til oplysning.
Jeg er uddannet coach og psykoterapeut fra ID Academy, hvor meditation er en naturlig del af uddannelsen. Ole Vadum Dahl var her en af mine læremestre.
Jeg har de sidste 3 år faciliteret guidede meditationer på ID Academy for studerende.
Jeg har faciliteret guidede meditationer i tidligere fordybelsesgrupper.

Om Birgitte
Jeg har i mange år beskæftiget mig med omsorg og udvikling af mennesker. Jeg er uddannet socialpædagog, ID Lifecoach, Mindfulnessinstruktør og psykoterapeut.
Mindfulness/meditation indgår naturligt og som en del af min hverdag – og så smutter den også for mig indimellem…
Jeg er gennem tiden blevet undervist af mange dygtige lærere, bl.a. Ole Vadum Dahl, og min
mindfulnessinstruktøruddannelse er baseret på Jon Kabat- Zinn’s “Bevidst Nærvær”.

——-

Sagt af deltagere på tidligere forløb:

Ann:
Endnu en gang tusind tak for det dejligste meditations-forløb – I skabte et fantastisk nærværende rum hvor det som deltager var nemt at finde tryghed og ro til at være med alt det som foldede sig ud i løbet af de 8 uger. Tak for det – jeg glæder mig til mere.

Jeg var rigtig glad for strukturen, rammerne, disciplinen (stilhed i meditationsrummet) og den respekt der var omkring de meditationer vi havde. Selv om jeg i forvejen havde en lille erfaring med at meditere så gjorde ovenstående det meget nemmere at være med igen. Der sker så meget indeni når vi går ind i os selv – og så er det, for mig, meget vigtigt med ydre faste og trygge rammer. Længden af hver session på 1 1/2 time var rigtig fin – især når man, som jeg, har 3 kvarter i bil hver vej. Prisen var også af afgørende betydning for mig pga min situation lige nu.

Jeg nød det rum vi fik skabt sammen, hvor der var masser af hjerterum og nærvær. Vi havde hver vores indre rejse – men vi havde et fælles energifelt og det gav en følelse af forbundethed og tilstedeværelse.
Jeg nød at påbegynde en rejse ind i mig selv – famlende – men med retning og jeg blev mere og mere bevidst om hvor meget det betyder ift fx angst, stress og depression – at kunne vende dybt ind i sin kerne. Der findes ikke noget quick-fix – men det at blive opmærksom på at JEG er andet og meget mere end “hende der er syg” – det tror jeg kan medvirke til heling.

Som guider og facilitatorer var I to – Birgitte og Morten – meget kompetente og ærlige. Der var rigtig meget I vidste – og der var åbenhed omkring det som I endnu ikke havde dybere kendskab til – det gav autenticitet og dybde …
I var begge meget indlevende og selv om I er forskellige (sådan oplever jeg jer) så hang det hele rigtig godt sammen fra start til slut.

Jeg er fan – og jeg giver mine varmeste anbefalinger.

——

Mona:
Det har været et fantastisk Meditations forløb at være på. Man følte sig hurtigt tryg ved at komme ind i en gruppe, som havde været igang to gange før jeg begyndte.
Der var faste rammer til hver gang med siden sidst, meditation og en pause derefter et digt, det var rigtig godt.
Det var fint I skiftes til at stå for meditationen. Der blev mere og mere energi i gruppen efter hver gang i meditationerne.
Det har givet en viden, at det er så vigtigt at få en pause i stilhed.

Jeg glæder mig til efteråret på et nyt hold meditation. 😀

——-
Martha:

Endnu engang tak for denne gang 🙂
Jeg har fundet meditationsaftener meget trygge, behagelige, inspirerende og udfordrende.
Igennem den udfordrende stilhed, har jeg haft tid og ro til at udforske nye områder af mit indre – det har givet mig overskud til de daglige gøremål og generelt den daglige væren.
Meditationen og den fælles i energi i gruppen har gjort mig en erfaring rigere, og det er jeg taknemlig for.

——

Jette B Nicolaisen:
God gruppe at være i. …
Høj faglighed fra jeres side. I ved hvad I snakker om og er velbegrundede, når I udtaler jer.
Godt med faste rammer.
Spændende med guidede meditationer. Lærer at mærke sin krop på denne måde og få jordforbindelse.

Massage som en dans

Deep Dancing

Jeg har netop været på en forrygende danse workshop over 3 dage på Strandgaarden – der er en del af Gomde – ved Helgenæs.
Danse workshoppen, der havde det overordnede tema “Deep Dancing” – var med instrumental live musik mixet med typisk dans5rytmer musik.

Vi dansede sammenlagt 15 timer i den weekend, så det var ret intensivt.
Når du danser intensivt i mange timer, kan du komme i kontakt med nogle dybere lag i dig. Nogle lag du måske ikke så ofte er i kontakt med, nogle lag du måske har lukket ned for: Svære følelser, traumatiske begivenheder og hændelser.
I dansen skulle vi inkludere alt det der kom frem til bevidstheden – vi skulle “danse livet”.
Vi dansede intenst, og vi dansede stille.
Vi dansede i naturen, og vi dansede med bind for øjnene.
Vi dansede alene, og vi dansede sammen
Vi dansede med stor energi og glæde, og vi dansede liggende i tårer.

Inspiration til dyb sanselighed

Dansen på workshoppen – og dans5rytmer i det hele taget – har givet mig inspiration – både til de terapeutiske samtaler og specielt til massageterapien.
Den kreative åre er vigtig at åbne op for i det terapeutiske rum. Kreativitet og sanselighed har en tæt forbindelse. Når vi er kreative, bruger vi vores sanser og fornemmelser – vores hoved og vores intellekt bliver sat på pause.

Specielt stressramte har brug for sanselighed

Det er helende for os mennesker at komme ned i kroppen, når vi har tankemylder eller føler os stressede.
Og sanseligheden er en rigtig god måde at komme derned på. For eksempel i dans eller med massage.

Se mere om Nordlys massage mod stress hos Morten Lund her

Book tid

Blindfolded sanselig massage

Føler du dig inspireret til at bruge massage mod stress?
Føler du, at din sanselighed er trængt op i en krog i den meget mentale verden vi lever i ?
Føler du, at du har brug for noget ekstraordinært sanseligt for at lande i din krop igen?
Kan du fornemme den ekstra sanselighed og sensualitet det vil give at være blindfolded under massagen?
Er det noget for dig?

Book tid

Iben til video-session

For at vise hvordan en massagesession foregår hos mig, havde jeg inviteret Iben på en video session.

Vi starter altid med en kort samtale
Så er der tid til infrarød sauna for at varme og blødgøre musklerne.
Ryggen gemmer typisk på mange spændinger

Efter et par timer med kamera fra forskellige vinkler og sider var der materiale nok til en video, som du kan se herunder.

Hvis det er noget for dig, så kan du booke en tid her

Book tid

Du kan læse mere om Nordlys massageterapi her

Glædelig jul 2018 og godt nytår 2019

Det emmer af jul i gaderne i Silkeborg.

Julestemningen har bredt sig i mig og forhåbentlig også i dig.

Julestemningen er steget yderligere nogle grader, da jeg netop er blevet kvalificeret som RAB Massageterapeut – RAB (Registreret Alternativ Behandler) er en beskyttet titel, der signalerer kvalitet og sikkerhed i behandlingen.
Jeg vil nu også gennem visse sundhedsforsikringer kunne tilbyde dig massageterapi.

Julestemningen giver mig lyst til at kigge tilbage på, hvad der ellers er sket i årets løb.

I september fejrede jeg 1 års jubilæum på Østergade. Det er utroligt, så hurtigt det år er gået.
Jeg er stadig rigtig glad for mit lokale, der både er placeret centralt i gågaden i Silkeborg. Og samtidig er der meget stille i lokalet, da det vende ud mod gården og væk fra selve gågaden.

Jeg nyder fortsat mit samarbejde omkring parterapi med mine dejlige kollega, Maggi.
Parterapi er en spændende og speciel disciplin indenfor det psykoterapeutiske felt.

Som noget nyt i år har jeg indledt samarbejde med Nils omkring stress. Vi har begge personlige erfaringer med stress, og der er masser af potentiale i forløsning af stress. Vi har haft workshops for private, og vi er derudover begyndt at samarbejde med store danske virksomheder omkring stress.
Vi har haft samtaler med Grundfos og Lego. I det nye år skal vi lave workshop for Lego omkring stress.

Lige efter nytår indleder jeg et samarbejde med Birgitte. Vi laver et forløb med fordybelsesaftener med meditation og mindfulness. Vi er allerede tyvstartet og har haft et par prøveaftener her i efteråret.
Disse prøveaftener har været ret succesfulde, for selve forløbet blev ret hurtigt fuldt booket af de personer, der var med til prøveaftenerne.

Selvom jeg nyder samarbejdet med mine kollegaer, så er arbejdet med klienter i individuel terapi dog stadig det, der fylder mest – tidsmæssigt og i mit hjerte.
I den individuelle terapi er stress et tema, der ofte dukker op. Jeg føler, at jeg har rigtig meget at byde ind med i forhold til mine klienter, der kommer med stress. Både i de individuelle samtaler og i arbejdet ved briksen. Jo mere jeg arbejder med sammenhængene mellem krop og psyke, jo mere forstår jeg at bruge denne sammenhæng i behandlingen.

Du er velkommen i Østergade i det nye år.

Jeg ønsker dig en god jul samt godt og lykkebringende nytår til dig og dine kære.

Kærlig hilsen
Morten

Stress – et problem eller et symptom?

Livet er ikke et problem der skal løses, men en virkelighed der skal opleves.
– Søren Kierkegaard.

Stress er ikke et problem der skal løses, men de dybere liggende årsager skal opleves – og forløses.
– Morten Lund www.idet.dk

Ja, jeg har lavet en fri fortolkning af Søren Kierkegaards citat om livet og tvistet citatet til at handle om stress.
For det kan godt være at stress er et stort problem for dig, for din kollega og for hele samfundet. Der er imidlertid noget der stikker dybere.
Stress er – sådan som jeg ser det – et symptom på en ubalance i dig, i din kollega og i samfundet.
Hvis vi ikke ændre vores perspektiv, så kommer vi ingen veje med stress. Vi skal ændre vores perspektiv fra de symptomer, som vi har – det vi kalder stress – til de dybereliggende årsager.
Herefter kan der ske en forløsning, og du kan leve livet som en virkelighed der skal opleves.

Stress – og de dybere liggende årsager

Har du bruge for en snak omkring din stress, så kan du se mere om stress samtaleterapi her.

Du har også mulighed for at arbejde med din stress fra en massageterapeutisk vinkel.
Se mere om massage mod stress her

Du har også mulighed for at få en kombineret behandling hvor samtaleterapi og massageterapi går hånd i hånd.

Du er velkommen til at booke en tid online eller kontakte mig for yderligere information.

Hvis dit parforhold er en frugt, hvilken frugt er det så?

Sure citroner og lækre vandmeloner.

I denne video fortæller vi – Maggi og Morten – om sure citroner og lækre saftige vandmeloner.

Samtidig inviterer vi jer til parforholdsaften.

Vi har jo et koncept.
Som vi faktisk synes er ret godt, og derfor vi vi gerne fortælle lidt om det på denne infoaften.

Vi vil måske også spørge jer omkring jeres parforhold.

Hvis det nu er en frugt, hvad vil det så være for en frugt?

Ja, det kunne jo være en sur citron.
Det kunne jo også være en saftig vandmelon.

Der er jo hele spandet i et parforhold. Lige fra den sure citron
til den lækre saftige vandmelon.

Det er ikke et spørgsmål om der er problemer eller ej. Det vil der altid være i et parforhold. Der vil være dage hvor I ser ud som sure citroner. Så det er mere et spørgsmål om, hvordan I håndterer de problemer.

Værktøjer og metoder for parforholdet.

Og dér har vi nogle værktøjer og metoder, som vi også fortæller om til infoaftenen. Vi er helt sikre på,  at vi vil give jer nogle a-ha oplevelser.

Vi brænder for at hjælpe jer med de udfordringer, I har i jeres parforhold. Denne aften vil vi også fortælle lidt om os selv. Vi er begge psykoterapeuter fra den 4 årige psykoterapeutuddannelse på ID Academy, Hattenæs, Silkeborg.

Vi samarbejder omkring parterapi, hvor Maggi har kvinden og Morten har manden i en eller flere indledende sessioner. Herefter mødes vi alle 4. Sessionerne er meget varierede, vi kan eksempelvis vælge at splitte op midt i sessionen, sådan at mændene snakker i et rum, og kvinderne snakker i et rum, for derefter at mødes igen alle 4 og fremlægge for hinanden. Dette giver en rigtig god dynamik.

parterapi infoaften

Fra et par har vi fået denne tilbagemelding:

“Jeg vil gerne sige nogle rosende ord ,om et forløb i terapi hos M og M. Jeg startede hos Maggie i august, havde haft nogle problemer med min nærmeste familie, men i bund og grund handlede det om “krise” i ægteskabet. Derfor blev min mand senere koblet på hos Morten. Vi har nu været i terapi sammen hos M og M og har fået mange nyttige redskaber, som vi bruger i hverdagen – bla har vi båret på rygsække med hver vores sten, og vi har lært at tale “girafsprog”. ….Kan kun anbefale M og M, uanset hvad der nager ❤❤”

Praktiske oplysninger

Infoaftenen er gratis, tilmelding er dog påkrævet:
Maggi: 40426411
Morten: 40478721
eller tilmeld dig/jer på link (billetter)

Vi glæder os til at se jer i Østergade 7A.
Kærlig hilsen
M og M

Mere info på www.idet.dk/psykoterapi/parterapi/

 

Facebook event omkring info aftenen her