Selvudvikling – find dig selv med Big Mind metoden

Selvudvikling med big mind- Er det noget for dig?
At finde ind til dit sande selv – Er det noget du søger?

Hvis du kan svare ja til disse spørgmål, så læs videre om Genpo Roshis fantastiske bog om Big Mind metoden – en metoder der kort og godt kan beskrives som en genvej ind til dit sande selv.

Selvudvikling med Big Mind metoden

 

Forfatteren og bogen

Genpo Roshi beskriver i bogen hvordan han indtil han var midt i tyverne levede et meget forudsigeligt liv, hvor alting var låst fast. Han havde et normalt job, en normal kæreste, en normal tilværelse, der måske var blevet en kende for monotom.
Han overnatter en weekend i bjergene og får en erkendelse, der kommer til at ændre hele hans liv.
Han starter med at bryde med kæresten og begynder så en selvudviklings process indefor zen.

Senere bliver Genpo inspireret af Hal & Sidra Stone og deres Voice Dialogue og skabte  Big Mind metoden.

Den danske oversættelse er udgivet af ID Academys eget forlag, I AM

Big Mind metoden til selvudvikling

At nå til en tilstand af oplysning kan kræve mange års meditativ praksis. Big Mind metoden tager ligesom en genvej og muliggør at du kan få oplevelser af oplysning efter meget kort tid.

Teknik – hvor du snakker med sig selv

I stedet for en konstant søgen efter en ønsket tilstand – en søgen der jo i bund og grund fjerner dig fra dig selv – så skal du bruge en teknik, hvor du beder dig selv om tilladelse til at snakke med dine forskellige indre stemmer. Det kan være du har en indre kritiker, det kan være at du har en kontrollant, en dommer, en hjælper.
Vi har alle en hel perlerække af indre stemmer. Og når disse stemmer bliver identificeret og får taletid, så sker der ting og sager.

Den indre kritiker får taletid

Man kan sige at vi – ved at give eksempelvis den indre kritiker taletid – slipper identifikationen med den. Vi kan se, at vi er mere end den indre kritiker. Vi kan også se at den indre kritiker jo egentlig i bund og grund gør det den gør – altså at kritisere – af et godt hjerte. Den indre kritiker er skabt på et tidspunkt i vores liv, hvor det var nødvendigt – måske livsnødvendigt – med en indre kritiker til at være lidt på forkant, således at ydre kritik kunne undgås.

Big Mind minder om Voice Dialoque

Denne del af Big Mind metoden, hvor hele perlerækken af stemmer kommer til orde, læner sig meget op ad Voice Dialogue metoden.
Men herefter bygger Big Mind metoden ovenpå i forhold til Voice Dialogue. For nu beder vi om tilladelse til at snakke med stemmer, der egentlig tilhøre nogle bevidsthedslag, som ikke er umiddelbart tilgængelige. I den normale bevidsthed hersker der dualitet. Der er noget der er godt – og dermed har man indirekte sagt at der er noget andet, der ikke er godt. Og der er ligesom trukket en usynlig grænse mellem det gode og det knapt så gode.

Dualt og non-dualt bevidsthedslag

I de højere bevidsthedslag hersker der non-dualitet.
Alt er som det er. Der er ingen grænser. Der er ingen afgrænsninger. Og det kan lyde meget skørt, men rent faktisk er din egen identitet bare en illusion. Når vi ser det fra et non-dualt perspektiv, så er der ingen afgrænsning mellem dig og andre mennesker. Det grænseløse perspektiv er fuldstændigt fri for smerter, angst og frygt. For der er ingen subjekt-objekt relation. Alt er bare som det er.
Det sande selv, som jo er dét hele Big Mind metoden og bogen ønsker at finde ind til, er således en tilstand, hvor du frit kan pendle mellem den duale og den nonduale bevidsthedstilstand. Hvor du inkludere begge verdener – så at sige.

Terapi til hjælp til selvudvikling

Det kan måske lyde meget underligt – alt dette om Big Mind.
Og derfor kan det være svært at starte en sådan proces alene.
Går du derfor med lyst til at arbejde med selvudvikling ud fra denne metode, så skal du være velkommen til at kontakt mig.
Så vil jeg guide dig, og vi finder sammen den helt rigtige process for dig.

Jeg har selv været igennem egenterapi, hvor jeg har oplevet Big Mind metoden på egen krop og sjæl. Se mere om hvem jeg er her.