Bevidsthedens univers – om menneskets bevidsthed

Hvad har bevidsthed med Hubble teleskobet at gøre?

bevidsthed

 

Hubble teleskobet har været en fantastisk succes. Teleskobet har fra sin faste placering i rummet taget helt ekstraordinære billeder, der har hjulpet med at forstå universet.
Og hvad har Hubble teleskobet med menneskelig bevidsthed at gøre?
Jo, historien om hvordan Hubble teleskobet fungere har givet mig et stjerneklart billede af hvordan vores bevidsthed fungerer.
Da jeg i efterårsferien var på Planetariet med min ene søn, fik vi en guidet rundtur med bl.a. en meget entusiastisk beskrivelse af den metode Hubble teleskobet har brug til at tage så mange fantastiske billeder af stjerne, galakser mm.,der er langt længere væk end man hidtil har kunnet se. Hubble teleskobet har med andre ord fundet stjerne og galakser man hidtil ikke har vidst eksisterede.
Fremgangsmåden var følgende: Hubble teleskobet blev fra sin placering i rummet indstillet til at fokusere på et sted på stjernehimlen, der var helt sort. Så lavede man en lukketid/eksponeringstid på adskillige uger – ventede – og efterfølgende kiggede man på resultatet. Det, der før tilsyneladende var en sort plet, åbenbarrede nu via den lange eksponeringstid en ny stjernehimmel. Denne stjernehimmel var blot langt længere borte.
Samme øvelse blev gentaget. Hubble teleskobet blev indstillet til at fokusere på et sted, der var helt sort på den nyopdagede stjernehimmel. Eksponeringstiden var igen på mange uger. Og der åbenbarrede sig igen en helt ny stjernehimmel. Endnu længere borte.
Bevidstheden har det på helt samme måde. Vi er tilbøjelig til at fokusere på det velkendte – på det synlige, og det sted, hvor der tilsyneladende ikke er noget, giver vi ikke meget tid og opmærksomhed.
Vi kender alle til at blive taget af en tanke, denne tanke bliver måske til en hel fortælling, enten en fremtidsdrøm eller en ønskefortælling om hvordan vi kunne have håndteret en situation i fortiden anderledes.
Det er således tanken der får opmærksomheden.
Hvis vi bruger sammenligningen mellem bevidsthed og Hubble teleskobet, så vil du kunne komme dybere ind i dig selv ved at prøve at vende bevidstheden mod det sted i dig, hvor der tilsyneladende ikke er noget. Det sted hvor der er stilhed og tomhed.

Eckhart Tolle har fat i samme tema i bogen Stilhedens Budskab, hvor han ansporer dig til at se om “bagved” dig selv, til at finde det tidsløse indre rum.

Læg mærke til tomrummet mellem to tanker, tomrummet mellem to ord i en samtale. Den rene bevidstheds formløse dimension opstår indefra ved at dykke ned i tomrummet.
Stilheden er den bagvedliggende intelligens hvorfra alting opstår, hvorfra alting bliver født – på det indre plan.
På det ydre plan er den metode, der er brugt på Hubble teleskobet, netop vejen til at finde det sted hvorfra alt blev til.